Банкеръ Weekly

Общество и политика

АКЦИОНЕРИТЕ ГЛАСУВАХА ЗА ПРИЕМСТВЕНОСТ В УПРАВЛЕНИЕТО

ДЕВЕТЧЛЕНЕН СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ЩЕ РЪКОВОДИ КРЕДИТНАТА

ИНСТИТУЦИЯ

Три дни след като БКК продаде дела си в ОББ, акционерите

на първата приватизирана банка - ЕБВР, БУЛБАНК и Oppenheimer amp;

Co Inc. проведоха на 25 юли и годишното й събрание. Акционерите

приеха доклада на управителния съвет на ОББ за дейността й през

миналата година. През 1996 г. банката успя да събере 55.3 млрд.

лв. главници и лихви по кредити. Над 37 млрд. лв. от тях са от

погашения по просрочени заеми. В същото време ОББ отпусна нови

заеми за 15.1 млрд. лв., по-голямата част от които и в момента

се обслужват редовно. ОББ се справи с истеричното теглене на депозити

в най-изострения период на криза във финансовокредитната система.

През миналата година гражданите и фирмите изтеглиха от сметките

си в кредитната институция над 80 млн. щ. долара. Тя обаче се

бе подготвила и издържа атаката на вложителите, като

пласираше по-голямата част от своите средства по депозити и сметки

в чуждестранни банки, в репооперации, в сделки с ДЦК и в покупко-продажба

на валута. Крайният резултат от тези действия бе, че през цялото

време, докато кризата разтърсваше банковия сектор, ОББ бе напълно

платежоспособна, а само от сделките с ДЦК и с валута спечели около

5.8 млрд. лева. В края на годината ОББ бе с капиталова адекватност

33.1% (по международните стандарти - над 23%). Ликвидността на

банката в левове надхвърли 36.5%, а във валута - 44 процента.

След заделянето на необходимите провизии и плащането на около

3 млрд. лв. данъци, чистата печалба на ОББ е 8.6 млн. лв. Те ще

бъдат заделени като резерви.

Акционерите освободиха от отговорност за дейността

им през миналата година управителния съвет на банката, директорите

Олег Недялков, Стилиян Вътев и Радка Тончева, както и надзорниците

Димитър Димитров, Стоян Кръстев и Валентин Коркинов.

След приключването на стандартните точки от дневния

ред, в съответствие с ангажиментите, които поеха към БКК, новите

акционери на ОББ гласуваха капиталът на ОББ да се увеличи с 54

892 млрд. лв. (равностойността на 30 млн. щ. долара). Увеличението

на капитала в левове е преизчислено по курса на долара спрямо

лева, обявен от БНБ в деня на акционерното събрание (25 юли).

Новата емисия ще бъде от акции с номинал по 1000 лева. До 15 декември

тази година БУЛБАНК и ЕБВР ще купят по 35% от нея, а Oppenheimer

amp; Co Inc. - 30 процента. Акционерите промениха и управленската

схема на ОББ. Двустепенната система - надзорен и управителен съвет,

бе заменена с едностепенна. Бе избран деветчленен съвет на директорите.

В него влязоха тримата досегашни изпълнителни директори на банката

Олег Недялков, Стилиян Вътев и Радка Тончева, както и по двама

представители на тримата основни акционери - за ЕБВР - Пиер Меланже

и Сали Уорън, от името на БУЛБАНК - Чавдар Кънчев и Венцислав

Антонов, и за Oppenheimer amp; Co Inc. - Майкъл Стентън и Джефри

Конър. Акционерите упълномощиха съвета на директорите в рамките

на три години да увеличи капитала с левовата равностойност на

още 15 млн. щ. долара. След реализацията и на това увеличение

общият размер на инвестицията на тримата нови акционери в ОББ

ще надхвърли 48 млн. щ. долара.

Facebook logo
Бъдете с нас и във