Банкеръ Weekly

Общество и политика

АКЦИОНЕР ФАВОРИТ ХОЛДИНГ РАЗВИВА АВТОМОБИЛОСТРОЕНЕТО

Акционер фаворит холдинг съвместно с дъщерното си дружество Преслав - АН АД произведе първия български високопроходим автомобил Преслав А 4х4. С това бившият приватизационен фонд доказва предварителните си намерения да съдейства за развитието на българското автомобилостроене. Това заяви пред в.БАНКЕРЪ изпълнителният директор на холдинга Даниел Ризов. Високопроходимата машина е разработена в предприятието Преслав - АН, в което Акционер фаворит холдинг държи 44% от капитала. Предприятието е специализирано в производството на машини за комуналното стопанство. Високопроходимият автомобил е приложим в селското стопанство, а предварителната му цена е между 12 и 14 хил. щ. долара. Близо 85% от детайлите на автотрака са българско производство. В момента холдингът води преговори за продажбата на автомобилите на Министерството на отбраната и на руския пазар.


Основният учредител на бившия приватизационен фонд Акционер фаворит е официалният дистрибутор на фирмата Шкода - Еуратек в България.


Капиталът на холдинга е разпределен в 2 211 000 акции, всяка с номинал 1000 лева. Бившият приватизационен фонд е изпратил изминалата финансова година с 962 млн. лв. печалба. След заделянето на задължителните 10% фонд резервен акционерите ще получат 293 лв. нетен дивидент за акция. Това прави 7331 лв. доход за пълна бонова книжка (25 инвестиционни бона). От холдинга потвърдиха, че дивиденти ще се изплащат от месец август.


Водещ отрасъл в промишления портфейл на холдинга е автомобилостроенето, следвано от тежкото машиностроене и търговията. Почти всички предприятия на холдинга са отчели печалба за 1997 година. Акционер фаворит холдинг е основен акционер в Котлостроене - София, като притежава 50.58% от капитала на дружеството. Софийското предприятие има 47-годишен опит в производството на парни котли и изнася голяма част от продукцията си в Русия. Бившият приватизационен фонд има сериозно присъствие и в капитала на габровското дървообработващо предприятие Рачо Ковача АД (57.98%). Неговата продукция се реализира на вътрешния пазар, но в момента се водят преговори за износ в Италия.


Дружества, в които Акционер фаворит холдинг притежава значителни дялове


Закупени акции Процент Броя


Гарант АД, Бяла Слатина 44.77 48 992


Преслав - АН АД, В. Преслав 44 50 705


Дружба АД, Разград 41.74 85 516


Котлостроене АД, София 50.58 120 163


Промишлена енергетика АД, Варна 25 9 594


Рачо Ковача АД, Габрово 57.98 13 361


Складова техника АД, Г. Оряховица 13.18 37 162


Металопак АД, Карнобат 19.64 7917


Минералсувенир-Русе АД, Русе 68.05 5626


Автотрансснаб АД, София 47.43 45 326


Търговска къща мебел АД 34 6989


Лесекспорт АД, Бургас 34 6846


Лъв АД, Габрово 25 71 780


Интърг АД, Сливен 33.34 16 042


Тримона АД, Монтана 12.44 4031


Лазурен бряг АД, Приморско 32.73 33 821


Винком АД, Бургас 10.51 13 515


Кортекс АД, София 46.90 7613


Трансстрой - Бургас АД, Бургас 20.10 17 628

Facebook logo
Бъдете с нас и във