Банкеръ Weekly

Общество и политика

АКЦИИТЕ НА ПРИНОСИТЕЛ НА МОБ СВЕТИ НИКОЛА ОЩЕ НЕ СА ЗАМЕНЕНИ

Седмица преди събранието на акционерите на МОБ Свети Никола само част от акциите на приносител са заменени с поименни, съобщиха квесторите Димитър Проданов и Димитър Димитров. Досега в структурата на капитала на банката до 2.2 млрд. лв. поименните акции и тези на приносител са поравно, но според изискванията на Закона за банките всички книжа трябва да бъдат поименни. През февруари тази година квесторите призоваха притежателите на акции на приносител да ги заменят с поименни, но до края на миналата седмица само малка част от тях са сменени. Книжа на приносител с общ номинал около 1 млрд. лв. са притежание на Юкос Петролеум - България и свързани с дружеството фирми, уточниха квесторите. За да участват с тях на общото събрание обаче, Юкос Петролеум, Феста и Росойл трябва да заменят приносителските си акции с поименни, и то още през тази седмица. В противен случай те не могат да се използват при гласуването на акционерното събрание. Замяната на акциите на приносител вероятно ще стане след разрешение от БНБ, с което да бъде определено процентното участие на трите фирми в капитала на банката. Както писа вече в.БАНКЕРЪ, Юкос Петролеум поиска разрешение от Централната банка да придобие 30% от записания акционерен капитал на МОБ Свети Никола, който е 32.2 млрд. лева.


Според квесторите на общото събрание ще гласуват акционерите, участващи в капитала до 2.2 млрд. лв. Въпреки че според счетоводните записвания внесеният капитал е 4.010 млрд. лв., квесторите смятат, че той е завишен неправомерно с 1.8 млрд. лева. В това увеличение са включени 652 млн. лв. от преоценка на активите на банката. Според квесторите подобна ревалоризация не е предвидена в нормативната база, регулираща дейността на търговските банки. Останалите 1.2 млрд. лв. от това завишение са от акции на членове на УС и служители на банката. Според квесторите и констатациите на ревизията от Банков надзор през декември миналата година неправилно е разрешено раздаването на премии и изплащането на обезщетения за прекратени мениджърски договори за около 1.2 млрд. лв., срещу които да се придобие акционерно участие в капитала на банката. По този начин присъщи разходи на банката се преобразуват в дялово участие в капитала. Според Димитър Проданов и Димитър Димитров подобни операции за увеличение на капитала са неправомерни и затова те са наредили тяхното сторниране.


На събранието акционерите ще бъдат запознати със счетоводния баланс и отчета за приходите и разходите за 1997 година. Тези финансови отчети са представени в БНБ през януари тази година, но одит не е правен. Според баланса банката е завършила годината с печалба преди данъчно облагане в размер на 443 млн. лв., а сумата на активите надхвърля 71 млрд. лева. В края на миналата година банката е привлякла около 39.7 млрд. лева. Средствата от нефинансови институции са около 34 млрд. лева. На събранието квесторите ще запознаят акционерите с операциите, които са извършили по корекции на предадения в БНБ счетоводен баланс във връзка с нередности, отчетени от ревизията на Банков надзор. По този начин, според Димитър Димитров, реалният финансов резултат навярно ще бъде отрицателен. Посочената през януари печалба ще се стопява и в резултат на указанията на БНБ за приложение на Наредба N9 за провизиите.


Вероятно най-голям интерес за акционерите ще представлява включената в дневния ред точка за промени в управителните органи на банката. Акционерите ще обсъждат предложението на квесторите надзорният съвет на банката да бъде намален до трима души, като те да бъдат избрани измежду досегашните шестима надзорници.

Facebook logo
Бъдете с нас и във