Банкеръ Weekly

Общество и политика

АКЦИИТЕ НА ПОВЕЧЕТО ДРУЖЕСТВА СЕ СТАБИЛИЗИРАТ

След като няколко седмици наред дълбаеха дъното, цените на най-търгуваните дружества обърнаха посоката и през изминалите седем дни индексът на тридесетте най-търгувани дружества УОРБЪРГ се повиши с 10.04%, а този на 10-те - с 12.11 процента. Въпреки възходящия тренд чуждестранните портфейлни инвеститори продължиха да се освобождават от притежаваните пакети, а предлагането отново имаше превес над търсенето.


Акциите на туристическите дружества повишиха цените си с 34.71 процента. Книжата на Златни Пясъци, достигнали преди две седмици рекордно ниското ниво от 1851 лв., поскъпнаха с цели 189% и затвориха пазара на 5500 лева.


Книжата на Солвей-Соди бяха най-търгувани на пода на борсата. Общо 93 313 акции на девненското дружество смениха собственика си. Масирани продажби от страна на БРИБАНК се опитаха да свалят цената им до 11 375 лв., като в последния ден от седмицата търговията с тези акции затвори пазара на 13 700 лв. Подобно поведение на БРИБАНК не е необичайно и се наблюдава от няколко седмици и с акциите на други големи компании.


Книжата на Булгартабак холдинг поскъпнаха с 22.86% до 43 000 лв., но за реален скок в случая едва ли може да се говори при положение, че бяха изтъргувани само 38 акции на тютюневия гигант.


12 735 акции на Полимери се появиха на борсата през изминалата седмица. Цената им се повиши с 49.50%, достигайки до 14 950 лева. Вероятно ценовият скок е повлиян от предстоящото качване на тези книжа на официалния пазар на борсата през тази седмица. Заедно с тях сред дружествата, търгувани на официалния пазар, ще се появи и още едно - бившият приватизационен фонд Мултигруп елит - сега Ем Джи Елит Холдинг. Полимери - Девня е първото дружество, чиито акции, предмет на вторична търговия, ще преминат от свободния на официалния пазар. Близо 60% от акциите на дружеството са в ръцете на АКБ-Корпорация (бивш приватизационен фонд АКБ-Форес). 17.5% от капитала се държат от Българска холдингова компания, която упорито отказва да продаде притежавания пакет на АКБ.


Акциите на Софарма също не изостанаха от всеобщия ценови ръст и поскъпнаха до 71 665 лева. Достигнатата котировка обаче едва ли ще се задържи, след като в края на седмицата търсенето беше на 58 000 лева.


От дружествата, търгувани на официалния пазар, най-много сделки се сключиха с книжата на Петрол холдинг груп. От тях бяха изтъргувани 15 965 ценни книги. Интересът към акциите на най-големия бивш приватизационен фонд, а сега Доверие обединен холдинг, продължи да намалява и цената им достигна до 2197 лева.


Основен акцент в бъдещата съвместна дейност на Комисията по ценните книжа и фондови борси (КЦКФБ), Централния депозитар и БФБ е отстраняването на слабости в досегашната практика на капиталовия пазар, заяви през изминалата седмица председателят на КЦКФБ Радослав Цончев. Според него кросовите сделки и блоковата търговия не са нормално явление и манипулират борсата. От комисията предвиждат да бъде поставено ограничение за движението на цените на акциите на свободния пазар. В момента подобно ограничение има само на официалния пазар и акциите на дадено дружество не могат да поскъпват с повече от 5% за една борсова сесия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във