Банкеръ Weekly

Общество и политика

АКЦИИТЕ НА БИВШИТЕ ФОНДОВЕ ВСЕ ОЩЕ ВЪРВЯТ СЛАБО

Изтече малко повече от месец от 3 март, когато падна забраната за търговия с акциите на бившите приватизационни фондове. Поради обсъждането на промени в Закона за ценните книжа и преобразуването на фондовете през този период акциите им не се търгуваха активно. Повечето от фондовете се преобразуваха в холдинги, а само два - Златен лев, и Надежда, станаха инвестиционни дружества. Любопитно е, че и в двата фонда се включиха чуждестранни акционери, разполагащи със сериозен финансов потенциал - в Златен лев, това е американският фонд Ню сенчъри холдингс, а в Надежда - базираната във Виена групировка ЕПИК. Покрай преобразуването си повечето от фондовете решиха да заменят временните си удостоверения с нови, с променените им имена. Това също попречи на търговията с техните акции. Котировките, които обявяват през последните няколко седмици инвестиционните посредници, са твърде ниски - те се колебаят между 1500 и 6000 лв. за акция, най-вече за книжата на фондовете от първата десетка. Според експерти, ако се изчисли стойността на активите на фондовете, даже най-лошият портфейл би дал минимална цена от 5000 лв. за акция. Към изкупуване на книжа от фондовете проявяват в момента интерес най-вече техните учредители, които искат да се подсигурят срещу евентуалните атаки на външни лица. Със същата цел голяма част от фондовете вдигнаха капитала си под условие, като по този начин придобиха около 50% от акциите. (Чуждестранните инвеститори пък, играещи на нашия капиталов пазар, предпочитат да купуват акциите на предприятията, вместо на фондовете. Причината е прозаична - голяма част от малките фондове или притежават слаби портфейли, или са източени, портфейлите им са продадени.)


Ако някой се престраши да атакува даден фонд, неговите директори имат достатъчно време да реагират. Най-простото е да продадат чрез блокови сделки всичките акции на фонда на свързани с тях фирми и новият собственик да придобие едно кухо дружество. Всъщност заслужава си да се придобива контрол във фондовете с капитал над 1 млрд.лв., но за това се иска един по сериозен финансов ресурс, с който малцина разполагат. Все пак според играчи на пазара опити за придобиване на пакети от 10-20% няма да липсват. Целта на подобни покупки в повечето случаи ще бъде те да бъдат препродадени след известно време на значително по-високи цени. Превземането на голям фонд при сегашните цени си струва, защото акциите на предприятията, които фондът притежава, реално имат много по-голяма стойност.


Колко пари са нужни за една атака? Ако някой реши да атакува най-големия (поне засега) фонд Доверие - обединен холдинг и иска да придобие над 50% от акциите му, той трябва да разполага най-малко с половината от 32 874 620 000 лева. Толкова е пазарната капитализация на емисията, ако приемем, че пазарната цена на акциите на холдинга е по 5000 лв. всяка и знаейки, че са емитирани 6 574 924 акции.


Невинаги придобиването на контрол ще става с изкупуването на акции, което вече е възможно. Ще продължи да се използва и широко прилаганата схема със събиране на пълномощни от дребните акционери. Въпреки че би трябвало да е секретна, информацията за това, кой от участниците в масовата приватизация какви акции притежава и къде живее, отдавна са продава на черния информационен пазар, и при това евтино - за по-малко от 100 долара. Обикалянето на акционерите може да се организира единствено от дружества, които имат широка клонова мрежа, най-вече банки и застрахователни дружества.


Две банки досега са заявили интерес към по-сериозно участие на капиталовия пазар: ЕВРОБАНК и БРИБАНК. Българо-руската банка от няколко седмици насам рекламира т.нар. репо-операции с акции на приватизационните фондове. В обявленията пише, че става въпрос само за преотстъпване на правата по акциите без прехвърляне на собствеността. Но същността на репо-операцията е именно временно преотстъпване на собствеността, което включва и възможността да бъдат продавани акциите. Важното е в края на договора банката да може да възстанови акциите на собственика. Предлаганата операция има смисъл най-вече ако в даден фонд може да се придобият права върху по-голям пакет от акции, така че ръководството на дадения фонд да бъде принудено да прехвърли обслужването на предприятията си към съответната банка.


Между инвестиционните посредници с най-голям потенциал разполага Хеджър, чрез когото играе Framlington Bulgaria Fund Ltd. Засега обаче дружеството оферира най-вече покупка на акции от предприятия и е публикувало една-единствена обява за покупка на дялове от бивш приватизационен фонд - Добруджа холдинг. БРИБАНК и ЕВРОБАНК, двете инвестиционни дружества - Златен лев и Надежда, и Framlington Bulgaria Fund Ltd. ще бъдат основните търговци на пазара на акции на холдингите. Но при толкова слабо търсене цените едва ли ще отбележат забележим ръст. Евентуална причина за скок в техните равнища може да бъде оповестяването на решения за разпределяне на дивидент на годишните събрания, които предстоят през май и юни. Ефективното плащане на дивидента ще стане през летните месеци, когато цените сигурно ще паднат отново.

Facebook logo
Бъдете с нас и във