Банкеръ Daily

Общество и политика

Академичният съвет избра заместник-ректорите на Софийския университет

На заседание на Академичния съвет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“,бяха избрани заместник-ректорите на Алма матер.

Ректорът на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков предложи и Академичният съвет одобри структура на Ректорския съвет, в която влизат заместник-ректори по научно-изследователска и научна проектна дейност, по учебна дейност – сепен  „Бакалавър“ и „Магистър“, по учебна дейност – докторанти и продължаващо обучение, по информационни дейности и академичен състав, по административна дейност и двама функционални ректори, отговарящи за административната и за международната дейност.

След тайно гласуване Академичният съвет избра чл.-кор. проф. дфзн Николай Витанов за заместник-ректор по научно-изследователската и проектна дейност, доц. д-р Анета Антонова за заместник-ректор по учебната дейност – ОКС „Бакалавър“ и „Магистър“, доц. д-р Георги Вълчев за заместник-ректор по учебната дейност – докторанти и продължаващо обучение, доц. д-р Елиза Стефанова за заместник-ректор по информационни дейности и академичен състав.

Facebook logo
Бъдете с нас и във