Банкеръ Weekly

Общество и политика

АИКБ: Увеличаването на осигуровките ще увеличи сивия сектор

Увеличаването на осигуровките неизбежно ще доведе до увеличаване на сивия сектор, а с това и до значителен последващ спад на събираемостта им. Това се казва в позиция на Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ) в България за по-доброто функциониране на системата на ДОО.

Ще се разшири недопустимата практика на мълчаливо толериране и с това на облагодетелстване на тези, които работят в отклонение от правилата. Това ще доведе до масовото възприемане на неформалната икономика като средство за просперитет и явно изразено конкурентно предимство за неспазващите установените правила. Държавата няма да е в състояние да контролира и ограничава този процес, което ще има за логична последица неговото невъзпрепятствано разрастване и задълбочаване като практика. Всичко това ще притисне легалния бизнес до степен на самоцелно оцеляване.

Неизбежни ще станат две паралелни явления – спад на заетостта и ръст на безработицата. Като се има предвид, че тези показатели и към момента не са сред добрите в Европа, под съмнение ще бъдат поставени възможностите за желания рестарт на българската икономика. На фона на развитието на украинската криза и отражението й върху българските предприятия последиците от подобна мярка ще представляват спирачка за започналия процес на възстановяване, подчертават от асоциацията.

За да не се допусне горепосоченото да стане факт, вместо увеличение на осигурителните вноски Асоциация на индустриалния капитал в България предлага следните мерки да се разшири приложното поле и практиката на ревизиите по утвърдени аналози; да се разшири осъществяване на съвместни проверки от ИА "ГИТ" и ТД на НАП за ограничаване на недекларираната заетост; да се регламентира законодателно сезонния труд; Последващо ограничаване на разплащанията в брой и намаляване на прага от 15 000 на 10 000 лева; Да се активизира санкционната политика на държавата към некоректни работодатели по действащите норми.

Според АИКБ трябва да се извърши преглед на законосъобразността на отпуснатите над 900 000 пенсии за инвалидност; Да се ограничи размера на добавката от пенсията на починал съпруг по чл. 84 от КСО, каквато понастоящем получават над 500 000 лица; Да се ограничи практиката на използване на болничен лист за привидно заболяване /фалшив/; Да се ограничи срока на отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст по чл. 164 от КТ; Да се приемат законодателни промени за ограничаване на възможностите за ранно пенсиониране; Постепенно и ежегодно да се компенсират различията в изискванията за осигурителен стаж и възраст до достигане през 2020 година на 40 години осигурителен стаж за жените и за мъжете, при общо за двата пола изискване за възраст за пенсиониране от 65 години.

Facebook logo
Бъдете с нас и във