Банкеръ Weekly

Общество и политика

AIG ПРЕГОВАРЯ ЗА ДЯЛ В ОББ


За да закупи 29.99% от акциите на ОББ, колкото е
делът на CIBC Openheimer, застрахователният гигант American International
Grup трябва да получи разрешение от БНБ. Това изисква чл. 19,
ал. 1 от Закона за банките, където изрично се посочва, че местно
или чуждестранно лице не може без разрешение на БНБ пряко или
косвено да придобива акции в българска банка, ако те съставляват
5 или повече от 5% от капитала й. Вестник БАНКЕРЪ
научи, че AIG все още не е поискал разрешение от БНБ да закупи
над 5% от капитала на ОББ. Безспорен обаче е фактът, че американската
застрахователна групировка проявява интерес към акциите на CIBC
Openheimer в банката. Той се потвърждава от съвместните визити
на Пиер Мелингер и на изпълнителния директор на българската банка
Стилиян Вътев в БНБ.


От средата на юни 1998 г. Пиер Мелингер представлява
интересите на CIBC Openheimer в съвета на директорите на ОББ,
като в същото време премина на работа от ЕБВР в един от фондовете
на AIG. Явно, е че той е най-подходящият човек за осъществяването
на една сделка между двете компании, засягаща акционерното участие
в ОББ. На инвестиционния форум, който се проведе в София преди
две седмици, старшият банкер в отдела на ЕБВР за финансови институции
Сали Уорън заяви, че банката ще запази акциите си в ОББ минимум
още три години. Що се отнася до CIBC Openheimer, като компания,
която работи на зараждащите се пазари, те са в една по особена
ситуация спрямо другите инвеститори- бе уклончивият коментар
на г-жа Уорън.


Седмица по-рано изпълнителният директор на банката
Стилиян Вътев отмина с мълчание въпроса на в. Банкеръ
дали CIBC Openheimer ще продаде акциите си в ОББ.


При приватизацията на ОББ през юли миналата година
тримата купувачи - ЕБВР, БУЛБАНК и Openheimer amp; Co., подписаха
помежду си специално споразумение. Клаузите му са търговска тайна,
но според запознати то задължава акционера, който продава дела
си в ОББ, да информира за това другите двама големи собственици
на банката. Така че и ЕБВР, и БУЛБАНК трябва да знаят, ако CIBC
Openheimer ще продава акциите си в ОББ.


Според банкери първоначално AIG е била готова да
придобие целия дял на CIBC Openheimer от 29.99% в ОББ. В началото
на октомври обаче американският застрахователен гигант бил променил
намеренията си и сега иска да купи само 40% от акциите на CIBC
Openheimer. Ако това е истина, AIG кандидатства за около 12% от
капитала на ОББ. При това положение, за да извърши сделката и
по сегашния Закон за банките, и след промените в него, които дават
право без благословия от БНБ да се придобива до 10% от капитала,
AIG ще трябва да поиска разрешение от Централната банка. Едва
тогава ще стане ясно какъв процент от акциите на CIBC Openheimer
в ОББ имат намерение да купят американците. Ако те обаче не желаят
сделката да зависи от санкцията на БНБ, могат да изчакат влизането
в сила на промените в Закона за банките и да изкупят само една
трета от акциите на CIBC Openheimer в ОББ. Така AIG ще станe собственик
на малко под 10% от капитала на банката и ще бъде стане втората
кредитна институция след Пощенска банка, в която американците
ще притежават акции.

Facebook logo
Бъдете с нас и във