Банкеръ Daily

Общество и политика

Агенцията за социално подпомагане отпуска нова финансова помощ

На Портала за достъп до електронни административни услуги на Министерството на електронното управление (МЕУ) е публикувана нова безплатна услуга на Агенцията за социално подпомагане. Тя е за отпускане на еднократна финансова подкрепа за отопление с цел компенсиране на увеличените цени на енергоизточниците през отоплителния сезон 2022/2023 година. 

Право на допълнителната финансова подкрепа за отопление имат:

- лица и семейства, които не са подавали заявление-декларация за отпускане на целевата помощ за отопление в периода от 01.07.2022 г. до 31.10.2022 година;

- семейства или лица, които вече са подавали документи и са получили отказ, тъй като средномесечният им доход е надвишил границата за достъп със сума под или равна на 40 лева. Друга причина за отказа може да е била непълната шестмесечна регистрация в дирекциите „Бюро по труда“. Важно е обаче към 01.11.2022 г. те да продължават да са регистрирани. Тези лица, получили отказ за целевата помощ за отопление, не е нужно да подават ново заявление. Еднократната финансова подкрепа ще им бъде предоставена служебно.

Заявления-декларации ще се приемат от 1 до 14 ноември 2022 г. включително в дирекциите „Социално подпомагане“.

За да се заяви електронно услугата, е необходимо да бъде притежаван профил в Системата за електронно връчване, поддържана от МЕУ. 

Финансовата подкрепа за отопление ще бъде изплатена еднократно през декември 2022 година. На Портала за достъп до електронни административни услуги са посочени необходимите документи, които се подават заедно със заявлението и със срока за предоставяне на услугата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във