Банкеръ Daily

Общество и политика

Адвокатите отново възроптаха срещу главния прокурор

Висшият адвокатски съвет (ВАдС) се присъедини към протестите срещу процесуалните своеволия на държавното обвинение и откровеното демонстриране на политически симпатии от страна на главния прокурор Иван Гешев.

Преди минути ВАдС разпространи остра позиция, която публикуваме в пълния й обем. В нея се изразява остро недоволство както от погазването на Конституцията, Закона за съдебната власт и Наказателнопроцесуалния кодекс, така и от тоталното неглижиране на правото на Европейския съюз. И по-специално на Директива 2016/343 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г., относно укрепването на някои аспекти на презумпцията за невиновност и на правото на лицата да участват в наказателния процес.

"Превръща се в практика задържането на адвокати, в качеството им на защитници на физически лица. Адвокатът бива отъждествяван публично с неговия подзащитен, което е в драстично противоречие с процесуалното му качество", се казва още в позицията на ВАдС.

Едновременно с това, в публичното пространство се появи и призив за оставките на главния прокурор Иван Гешев и на министъра на правосъдието Данаил Кирилов. "Кървавото писмо" е писано и подписано от адвокатските съвети в  Пловдив, Стара Загора, Благоевград, Хасково и Смолян, подкрепено е от десетки адвокати от цялата страна.

 Според действащото законодателство, обвинението и защитата са пълноправни участници в наказателния процес, всеки е невинен до доказване на противното, а доказателствата, събрани от прокуратурата и внесени в съда, нямат предварителна сила.

Тоест - докато съдът не се произнесе с влязла в сила присъда, всички мантри на главния прокурор - особено на тема "Този е престъпник, онзи е олигарх, трети е политически мафиот" - си остават... много приказки на воденица. Или на "шахматната алея" пред Народния театър в София, защото столичният аналог на прословутия "Спикър корнър" в лондонския Хайд парк - сборището на волнодумците пред Централната баня, беше разтурено отдавна.

 

ПОЗИЦИЯ

на Висшия адвокатски съвет във връзка с безпрецедентните действия на Прокуратурата от последните месеци

 

Адвокатурата е призвана да отстоява принципите на демокрацията, върховенството на закона, защитата на правата на личността, нейното достойнство и сигурност. Без правова държава е невъзможно да се защитават ефективно правата и интересите на българските граждани.

Висшият адвокатски съвет изразява своята тревога от начина, по който Прокуратурата на Република България в последно време изключва механизмите за гарантиране на правата както на гражданите, така и на обвиняемите лица, като по този начин поставя под огромна заплаха два от стълбовете на демокрацията – правото на защита и справедлив съдебен процес, и презумпцията за невиновност.

Превръща се в практика задържането на адвокати, в качеството им на защитници на физически лица. Адвокатът бива отъждествяван публично с неговия подзащитен, което е в драстично противоречие с процесуалното му качество. Начинът, по който се извършват процесуално-следствените действия „претърсване“ и „изземване“, има за цел търсене на публичен ефект, а не да се докаже вината на обвиняемия. Това особено личи при извършените процесуални действия в сградата на президентската институция, която е символ на държавността. Разпространяването на подбрани от прокурора доказателства по висящи досъдебни производства, нарушава грубо презумпцията за невиновност и съзнателно привлича медийното внимание към определени дела. Това създава впечатление, че решаването на правния спор зависи не от съда, а от общественото мнение.

През последните години се създаде практика Прокуратурата да провежда шумни пресконференции, като оповестява образуването на дела, имената на задържани лица и твърдения за извършени от тях престъпления. На сайта на Прокуратурата се разпространяват подбрани доказателствени материали „с разрешение на наблюдаващия прокурор“, обичайно преди вземането на мярка за неотклонение от съда. Критериите, по които прокуратурата преценява обществената значимост на делата и необходимостта от публичното им разгласяване, остават неясни. Неясни са и критериите, по които се разпространяват доказателства по висящи досъдебни производства, като начинът на техния подбор показва субективизъм и опит за публично вменяване на вина в нарушение на презумпцията за невиновност, далеч преди съдът да се е произнесъл.

Свидетели сме на системно нарушение на Директива 2016/343 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г., относно укрепването на някои аспекти на презумпцията за невиновност и на правото на лицата да участват в наказателния процес. Директивата е категорична, че държавите от Европейския съюз, в т.ч. и Република България, следва да гарантират, че публичните органи не могат да предоставят информация на медиите, чрез която да сочат обвиняеми лица за виновни и че ако тежестта на доказване се прехвърли от обвинението към защитата, презумпцията за невинност също ще бъде нарушена.

Висшият адвокатски съвет намира, че тези порочни практики следва да бъдат преустановени незабавно.

Същевременно сме свидетели на институционално заклеймяване на правото на изразяване на мнение на адвокати, когато са засегнати техни подзащитни, както и когато говорят по важни за обществото въпроси. По Конституция съдебната система, чрез своите органи, следва да бъде независима и еднакво отдалечена от всички политически сили, като участието на тези органи в обществения живот следва да се осъществява, доколкото е необходимо единствено за изпълнение на съответните им функции и подчинявайки се единствено на закона, спазвайки принципите на Конституцията.

Висшият адвокатски съвет ще инициира обществена дискусия по поставените проблеми, в защита на върховенството на правото и Конституцията".

Facebook logo
Бъдете с нас и във