Банкеръ Daily

Общество и политика

Административните нарушения ще се наказват с общественополезен труд

Парламентът въведе наказание общественополезен труд за повторно или системно административно нарушение. Депутатите одобриха окончателно на второ четене промени в Закона за административните нарушения и наказания.

Безвъзмездният труд в полза на обществото ще се полага без ограничаване на останалите права. Продължителността на общественополезния труд не може да бъде по-малко от 40 часа и повече от 200 часа годишно за не повече от две последователни години, записаха депутатите. Наказанието ще се налага със съдебно решение и ще се изпълнява от пробационната служба по настоящ адрес на наказания.

При повторно извършено дребно хулиганство ще се налага и общественополезен труд. Такова наказание ще се предвижда и за незаконна сеч на дървесина в горски територии и транспортирането й.

Текстовете за въвеждане на наказание безвъзмезден труд в полза на обществото са предложени от Искрен Веселинов от "Обединени патриоти" и група народни представители. Не беше подкрепено обаче предложението му за административни нарушения, с които се нарушава общественият ред, да се предвижда наказание задържане в структура на МВР.

Приетите изменения предвиждат още обжалваемост на актовете, които могат да засегнат правата и интересите, както на нарушителите, така и на собствениците на вещи, отнети в полза на държавата. Удължават се сроковете за възражение срещу съставения акт и за оспорване на наказателните постановления, съответно от три на седем дни и от седем на четиринадесет дни. Предвижда се предупреждението при маловажен случай да се отправя в писмен вид, като същото ще подлежи на обжалване и протест, включително и на възобновяване.

На обжалване и протестиране ще подлежат: наказателното постановление, предупреждението, резолюцията за прекратяване на административнонаказателното производство и електронният фиш.

С промените се урежда териториалната компетентност на наказващите органи при нарушения, извършени в киберпространството. Създава се възможност за приключване на административнонаказателното производство със споразумение, разширява се кръгът на лицата, които могат да искат възобновяване на производството и се допълват основанията и сроковете за това възобновяване.

Facebook logo
Бъдете с нас и във