Банкеръ Weekly

Общество и политика

__lt__FONT SIZE=2 __gt__ДЕМОКРАЦИЯТА ПОЗВОЛИ ВСЕКИ САМ ДА ИЗБИРА КЪДЕ ДА ЖИВЕЕ И КАКЪВ ДОМ ДА ОБИТАВА. НО ВЕДН

Няколко типа потребителски кредити разрешава ОББ - за покупка и доплащане на жилище; за строеж и довършване на жилище и за извършване на строителни ремонти.


Кредитоискателите трябва да имат постоянно местоживеене в страната и писмено съгласие на съпруга/съпругата, доказани доходи, които да позволят обслужване на задължението след приспадането на всички разходи за издръжка, посочени в Декларация за гражданско, имуществено състояние и други задължения, подписвана от молителя.


Подходът на ОББ към обезпечението е по-търговски от този на ДСК, защото за банката са по-важни сигурните преки източници на доход. Затова се спазва правилото - погасителните вноски плюс лихвите, трябва да бъдат:


- до 20% от месечния доход при обезпечение, поръчителство, залог на движими вещи и смесено обезпечение - залог върху движими вещи и поръчителство на две физически лица (или запис на заповед от юридическо лице);


- до 25% от месечния доход при смесено обезпечение: ипотека плюс поръчителство на две физически лица (или запис на заповед от юридическо лице);


- до 30% от месечния доход при обезпечение с ипотека;


- до 35% от месечния доход при смесено обезпечение с ипотека, вземане, или ДЦК; залог върху вземане/ДЦК; залог върху движими вещи (не повече от 30% от размера на кредита) и залог върху вземане/ДЦК, поръчителство на едно физическо лице или запис на заповед. ОББ не изисква обезпечение в случай на вземане, ДЦК, смесено - вземане/ДЦК.


ОББ държи длъжникът й да работи по безсрочен трудов договор или да е едноличен търговец. Ако работи на срочен договор, матуритетът на ползвания кредит трябва да е по-къс. Ако длъжникът упражнява свободни професии, той трябва да декларира доход, достатъчен за обслужване на кредита. Заемоискателите трябва да са млади, за да успеят да погасят дълговете си, преди да излязат в пенсия.


Банката разрешава потребителските кредити със следния срок:


- краткосрочни - до 12 месеца;


- средносрочни - до 36 месеца;


- дългосрочни - до 60 месеца.


Кредитите се усвояват еднократно или по предварително договорен траншов план.


ОББ предлага следната схема за погасяване:


Лихвите и главницата по кредитите се начисляват и издължават месечно, като е възможно и договаряне на гратисен период.


Банката събира и такси от кредитополучателите:


- за кредит до 500 хил. лв. - 2500 лв.; за заем до 1 млн. лв. - 5000 лв., за заем до 5 млн. лв. - 7500 лв., и за кредит над 5 млн. лв. - 10 000 лева. Събират се и такси за управление на кредита: при срок до 12 месеца - 0.2% върху договорената сума, при срок до 36 месеца - 1.2% върху кредита, и за срок до 60 месеца - 1.5 на сто.

Facebook logo
Бъдете с нас и във