Банкеръ Weekly

Общество и политика

__lt__ЧИТАТЕЛИТЕ ПИТАТ__gt__

П. Иванов - Велико Търново:


Отскоро съм редовен
читател на в. БАНКЕРЪ и съм много доволен, защото
има какво да се научи от неговите публикации. Затова и реших да
се обърна именно към вас с един въпрос, на който се надявам да
получа точен и изчерпателен отговор на страниците на вестника.


Интересува ме как мога
да получа по банков път пари от чужбина - от САЩ и Австрия. Коя
от българските банки може да извършва валутни операции с чужбина,
трябва ли да имам банкова сметка, какъв е редът за нейното откриване
и къде трябва да стане това - в централата на банката или в някой
от нейните клонове в страната?


БЪЛГАРСКИТЕ БАНКИ МОГАТ
ДА ИЗПЛАТЯТ ВСЕКИ ПРЕВОД ОТ ЧУЖБИНА


По принцип всички работещи
български кредитни институции, които удовлетворяват изискванията
на Наредбата за капиталовата адекватност на БНБ, могат да извършват
разплащания с чужбина. Законът за банките, който замени стария
ЗБКД, отмени двата типа банкови лицензи - пълен и вътрешен. Ето
защо по-важното в случая е да изберете такава обслужваща институция,
която е успяла да изгради достатъчно широка кореспондентска мрежа.
За да улесните наредителя на вашия превод, открийте такава банка
в България, която има чужди кореспонденти в района или населеното
място, където се намира вашият партнъор. За целта във всеки паричен
салон трябва да има списък на всички чуждестранни банки, които
са кореспонденти на българската институция, и тяхното местоположение.
Ако такъв списък липсва, поискайте го от съответния служител.


За извършване на превода
е възможно и да не си откривате предварително сметка. Наредителят
обаче трябва да разполага с всички Ваши лични данни (адресна и
паспортна информация, ЕГН и домашен телефон за връзка). Банката
едва ли ще Ви потърси, затова ще трябва да се информирате ежедневно
за състоянието на Вашия превод. В зависимост от информационната
и счетоводната организация на обслужващата банка може да имате
проблеми и при касовото изплащане на превода.


Сравнително по-сигурният
и удобен начин да разполагате с парите си е, като си откриете
сметка в съответната валута. Естествено това ще оскъпи ползваната
услуга заради евентуалните комисиони, свързани с процедурата по
откриване на валутна сметка. Това е и другия момент, който ще
бъде определящ при избора на банката получател на Вашия превод.
Условията за откриване и водене на сметки са обявени в Тарифата
за лихвите, таксите и комисионите, които кредитната институция
прилага. Проучете този документ внимателно и преценете дали размерът
на комисионата и условията са приемливи за Вас. Може да избирате
между безсрочен влог и спестовен влог в зависимост от предпочитанията
и намеренията Ви как ще се разпореждате в бъдеще с получената
сума.


На пръв поглед изглежда,
че парите, които се готвите да получите от чужбина, най-лесно
могат да постъпят при вас по линия на финансови институции като
INGBank и Raiffeisenbank. Но това е само на пръв поглед. INGBank-България
не работи с физически лица, а само с корпоративни клиенти, за
които също има ограничения. Raiffeisenbank все още обслужва български
физически лица, но пък поставя значително по-високи изисквания.
Откриването на текуща сметка в Rаiffеisenbank струва 15 щ. долара,
а минималната сума е 100 щ. долара. Тегленето на пари в брой от
текущи или специални сметки струва 0.5 на сто от изтеглената сума.
Така че най-добре се насочете към българска кредитна институция,
като имате предвид, че изобщо не е необходимо да ходите в централата
й, за да си откриете сметка. Това може да направите във Вашия
град, в най-близкия до вас клон на избраната вече банка. Като
допълнителна информация ще Ви кажем, че пряк достъп до системата
на SWIFT имат БУЛБАНК, ОББ, Пощенска банка, БИОХИМ, ХЕБРОСБАНК,
ЕКСПРЕСБАНК и някои по-големи частни банки като ЦКБ, ПИБ, МБТР,
БРИБ, БТИБ и други.


След като сте открили
сметката си, задължително трябва да уведомите наредителя на превода
за нейния номер, кода на банката или клона (където е Вашата сметка)
в SWIFT и всички Ваши лични данни (адресна и паспортна информация,
ЕГН и домашен телефон за връзка). След като се убедите, че сметката
Ви е заверена с получената сума и решите да я изтеглите касово,
е възможно да Ви натоварят с нова комисиона за теглене
в брой. Бъдете подготвени и за нея.


Освен прекия банков превод,
който обикновено се използва за прехвърляне на по-големи суми,
съществуват още два начина за изпращане на пари в България: чрез
чек - бил той пътнически, или гарантиран от Федералната резервна
система на САЩ (ФРС), или чрез междубанковата система за разплащане
МъниГрам.


Проблемът при пътническите
чекове е в техния размер - обикновено до 200 щ. долара, докато
чековете, гарантирани от ФРС, са неограничени по размер и се приемат
за изплащане с най-голяма радост навсякъде по света. Чековете
обаче се изплащат в срок до две седмици, защото обикновено банките
правят проверки за тяхната валидност.


Системата МъниГрам
работи само с налични пари и всеки българин, който очаква от Запад
еднократен превод, може спокойно да й се довери. Ако обаче предпочетете
банков превод, по-разумно е да не разкривате лична сметка в някоя
финансова институция, а да предадете на дарителя си адресните
и паспортните си данни.


Разбира се, ако очаквате
поредица от банкови преводи, е по-добре да си разкриете лична
банкова сметка. В конкретния случай с нашия редовен читател, за
да не идвате всеки път до София, когато получавате пари от чужбина,
редно е да си разкриете сметка в клона във Велико Търново на онази
българска банка, в която имате доверие.

Facebook logo
Бъдете с нас и във