Банкеръ Weekly

Общество и политика

80% ОТ КАБЕЛНИТЕ ОПЕРАТОРИ РАБОТЯТ БЕЗ ЛИЦЕНЗ


Законопроектът за далекосъобщенията предвижда създаването на три държавни органа за управление. Първият ще е към Министерския съвет и ще осъществява политиката на държавата в този стратегически сектор.


Колкото до Държавната комисия по далекосъобщения, тя ще е независим орган, който ще издава лицензите. Според директивите на Европейския съюз в случая става дума за независимост от играчите на пазара.


Третият орган е Националният съвет по честотите, който диференцира целия национален честотен ресурс по отношение на специалните нужди на различни ведомства и пазарните необходимости.


Конфликт предизвикват два основни въпроса. Първият е за държавния независим орган и вторият - дали да се дават концесии или лицензии. Отговор на тези въпроси, според мен, дава сегашното състояние на нещата. По данни на Комитета по пощи и далекосъобщения в момента 80% от кабелния телевизионен пазар е в ръцете на представители на сенчестата икономика. Двеста и пет хиляди абоната ползват услугите на лицензирани кабелни оператори, 1 118 хиляди гледат кабелни пирати. Този проблем трябва да бъде решен по най-бързия начин и аз питам: кой освен държавата е в състояние да се справи с него. Той може да бъде представен и по друг начин - през 1995 г. в бюджета не са влезли 400 млн. лева. Има фирми, които дори не са регистрирани по Търговския закон, но си работят и получават печалба от един абонатен пазарен сектор.


Повечето от дадените сега разрешения са за 200 вата УКВ мощност, но според данни от Държавната дирекция по съобщения това не се спазва и понякога се излъчва сигнал с мощност от 1 киловат.


Има сигнали от летищата, че по този начин се застрашава безопасността на полетите. Подобни недоразумения се получават и при специалните връзки, използвани за отбраната на страната.


Другият основен проблем са концесиите. Член 18, ал. 3 на конституцията регламентира радиочестотния спектър и точките от геостанционарните орбити, дадени на България, като суверенно държавно право. Електромагнитните вълни на практика са ресурс, който според конституцията трябва да бъде отдаден на концесия. Но ние го отделяме от Закона за концесиите и го уреждаме в Закона за далекосъобщенията, за да намалим технологичното време за усвояване на честотите.


От друга страна, този пазар трябва да се либерализира. В момента 8-9% от честотния ресурс се използва за комерсиални цели, като идеята е той да се увеличи до 18-20 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във