Банкеръ Daily

Общество и политика

74 кандидат-дипломати писаха по темата за Източното партньорство

74 кандидати за дипломатическа кариера се явиха на писмен изпит за стажант -аташета на 14 ноември 2017 г.,във Външно министерство. 

През октомври министерството обяви общ конкурс за назначаване на 15 държавни служители на длъжност „стажант-аташе”, като срокът за подаване на документи бе 24 октомври. Целта е да бъдат привлечени повече млади хора в българската дипломатическа служба, които ще имат възможност един ден да отстояват интересите на страната ни в чужбина или като градят външната ни политика от София.

Точно в 10 часа на 14 ноември постоянният секретар на МВнР Елена Шекерлетова посрещна явилите се 74-ма от общо 83-ма допуснати до участие кандидати и обяви началото на писмената част на конкурса. Форматът на изпита включва три етапа - решаване на тест от затворен тип за проверка на общата култура, както и тест от психолог; разработване на аналитично есе по външнополитическа тема от въпросите в конспекта; аналитично есе на един от езиците, с които се кандидатства.

Директорът на Дипломатическия институт към министъра на външните работи Таня Михайлова запозна участниците с инструкцията за провеждането на писмената част от конкурса и отговори на техните въпросите.

Изпитът започна в 10:40 часа и приключи в 14:40. Кандидат-дипломатите писаха върху вариант №2 на теста. Те трябваше да разработят аналитично есе по тема №18 от публикувания на 29 август 2017 г. конспект: Източното партньорство - платформа за сътрудничество със страните от Източна Европа и Южен Кавказ.

Facebook logo
Бъдете с нас и във