Банкеръ Daily

Общество и политика

Парламентът ще има 22 постоянни комисии

Днес е поредното заседание на 46-тия парламент. То започна с едноминутно мълчание в памет на жертвите на пожарите, разразили се в страната ни.

Депутатите решават имената и структурата на постоянните парламентарни комисии.

В началото на пленарното заседание народните представители избраха парламентарните комисии по икономика и дигитализация.

Беше прието и предложението на Мая Манолова за създаване на комисия за политики за българите в чужбина. Депутатите решиха, че НС може да определи места за народни представители в комисии, нечленуващи в парламентарни групи.

Мая Манолова предложи към комисията по енергетика и климат да се създават постоянно действащи подкомисии за зелени политики и климат и за наблюдение върху КЕВР. Според нея в тази подкомисия могат да се повдигат въпроси, важни за гражданите. Тя беше репликирана от народния представител Иван Хиновски, че в някои сфери не може да има ограничаване на монополите, защото в тях монополите са естествени. Той предложи вместо „ограничаване“ да се запише „наблюдение“ на монополите.

Предложението на Манолова за създаване на подкомисията беше прието, а това на Хиновски не.

Депутатите решиха парламентът да има 22 постоянни комисии. Народните представители гласуват текстове от проекта на правилник за организацията и дейността на 46-ото Народно събрание.

При окончателното гласуване в пленарната зала беше решено да има две отделни комисии - по образованието и науката, и по въпросите на децата младежта и спорта, въпреки че първоначалният проект предвиждаше те да се слеят. Така комисиите станаха 22. За сравнение в предишния парламент те бяха 23.

В 46-ия парламент се създават следните комисии:
1. Комисия по бюджет и финанси;
2. Комисия по конституционни и правни въпроси;
3. Комисия по икономическа политика, иновации и туризъм;
4. Комисия по енергетика и климат;
5. Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление;
6. Комисия по външна политика;
7. Комисия по въпросите на ЕС;
8. Комисия по отбрана;
9. Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред;
10. Комисия за контрол на службите за сигурност и прилагането на специални разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения;
11. Комисия по земеделието, храните и горите;
12. Комисия по труда, социалната и демографската политика;
13. Комисия по образованието и науката,
14. Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта;
15. Комисия по здравеопазването;
16. Комисия по околната среда и водите;
17. Комисия по транспорт и съобщения;
18. Комисия по дигитализация, електронно управление и информационни технологии;
19. Комисия по културата и медиите;
20. Комисия за прякото участие на гражданите и за взаимодействието с гражданското общество;
21. Комисия по вероизповеданията, правата на човека и жалбите на гражданите;
22. Комисия по политиките за българите извън страната.

Към енергийната комисия се създава подкомисия за зелени политики и климат и подкомисия за наблюдение дейността на КЕВР (последната по предложение на Мая Манолова).

Към бюджетната комисия ще има подкомисия за контрол на публичните средства, а към комисията по въпросите на ЕС - подкомисия за контрол върху управлението на средствата от европейските фондове.

Към комисията по икономическа политика се създава подкомисия по туризъм и подкомисия за наблюдение на дейността в областта на защитата на потребителите и ограничаването на монополите.

Към правната комисия ще има две подкомисии - за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика, и за наблюдение и анализ на законодателството.

Депутатите решиха министърът на финансите и председателят на Сметната палата да присъстват регулярно в комисията за контрол на публичните средства. Главният прокурор ще бъде редовен участник в комисията по правни въпроси . На базата на това ще се изготвя доклад, който се представя на народните представители.

Facebook logo
Бъдете с нас и във