Банкеръ Daily

Мария Габриел

Инвестицията в образованието е инвестиция в нашето бъдеще

Българският еврокомисар по иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел проведе третата видеоконференция с министрите на образованието на държавите-членки на Европейския съюз. Във фокуса на дискусията са били теми свързани с отражението на коронавируса върху системите за образование и обучение.

Дискутирани са ключови въпроси, свързани с отварянето на образователните институции, изпитите за приключване на средното образование, плановете на висшите учебни заведения за приема на студенти и как това ще се отрази на учебната мобилност в рамките на ЕС.

В съответствие с приоритетите на бъдещия План за действие Габриел е поискала от министрите да подкрепят националните агенции, за да подготвят извънредна покана за представяне на предложения по линия на „Еразъм+“. Тя ще бъде насочена към подпомагане на дистанционното обучение и придобиване на цифрови умения. Подобна покана би имала специален акцент върху училищата, които са били сериозно засегнати от кризата. Предвиждат се конкретни мерки за учениците с по-малко възможности, за да се гарантира, че никой не е забравен.

До този момент Еврокомисията подпомага държавите членки и стимулира обмена на добри практики чрез редица онлайн платформи, каквито са e-Twinning и Education Gateway. Създадена е и онлайн групата за дистанционно обучение за представителите на министерствата, която предоставя възможности за споделяне на опит и обсъждане на важни въпроси.

"В Европейската комисия ще продължим да подпомагаме държавите членки и да стимулираме обмена на добри практики, за да може всички държави да познават опита на другите и да заимстват ефективните решения“, заяви българският еврокомисар.

Също така базата данни „Училища и висше образование“ предоставя преглед на действията на държавите членки в сферата на висшето образование.

"Важно е университетите да приложат гъвкавост при предстоящата процедура за прием, например чрез осигуряване на възможности за по-късно представяне на дипломи за средно образование или чрез по-късен срок за окончателно записване", категорична е Габриел. 

Българският еврокомисар отбеляза, че скоростта и дълбочината на трансформациите, които се случиха по време на тази пандемия, показват, че възстановяването ще бъде продължително и сложно предизвикателство. Уроците от кризата показват, че двете важни предстоящи инициативи на Комисията в областта на образованието и обучението – актуализираният План за действие за цифрово образование и съобщението за Европейското образователно пространство – са по-важни от всякога.

Според нея инвестицията в образованието е инвестиция в нашето бъдеще. Това ще даде импулс за възстановяване на икономиката, засилване на социалното приобщаване и създаване на възможности за младежите и възрастните в Европа да придобият необходимите знания, умения и нагласи, които да гарантират устойчиво развитие след кризата.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във