Банкеръ Weekly

От Европейския институт за риск политика съветват

Критични точки за заразяване с COVID-19

Центърът за изследване на риска в хранителния сектор към Европейския институт за риск политика прави анализ на критичните точки на заразяване в търговските обекти.

Като високо рискови се определят:


магазините без вентилация

лентите на касите

процеса на маркиране на продуктите от продавачките заради досега с повърхностите на хранителните продукти

витрините с насипни продукти особено когато не се спазват изискванията за регулярна подмяна на ръкавиците


 

Като много високо рискови се определят:


дръжки на вратите при липса на автоматично отварящи се такива

дръжки на колички или кошници

дръжки на хладилни витрини и витрини за самообслужване

щипки за самообслужване (за неопаковани хлябове)

шпатули за насипни продукти

опаковки на предварително опакованите продукти (замърсяване от персонал, клиенти)

банкноти и монети


Тъй като няма научно-обосновани данни за преживяемост на вируса, причиняващ  COVID-19, върху неопаковани хранителни продукти (напр. насипни варива), при тях опасността не е разгледана и оценена.

Анализът е направен с цел да се посочат местата, които представляват най-голям риск от замърсяване и за да се предприемат мерки за лична защита. При изготвянето му са взети предвид и последните научни данни за преживяемост на вируса във въздуха и върху повърхности (данни на National Institutes of Health, Princeton University и University of California, Los Angeles):

Преживяемост на вируса SARS-CoV-2, предизвикващ COVID-19:


във въздуха - до 3 часа;

върху медни предмети - до 4 часа;

върху картонени повърхности - до 24 часа;

върху пластмаси и предмети от неръждаема стомана - до 3 дни.


Рискът е оценен, като е приложена следната формула: Р = В х С

където:


  • „Р” е рискът,

  • „В” е вероятността от възникване на  заразяването, а

  • „С” - сериозност на последствията.

При изчисляване вероятността от възникване на  заразяването (В), е използване 4-степенна скала:

    1 – пренебрежима вероятност от кръстосано* замърсяване;

    2 – възможна вероятност от кръстосано замърсяване;

    3 – висока вероятност от кръстосано замърсяване;

    4 – много висока вероятност от кръстосано замърсяване.

* Говори се за „кръстосано” замърсяване, защото както повърхността, която докосвате, може да е замърсена с вируса, така и вие, можете да сте замърсен с вируса и да го пренесете на мястото, което докосвате.

„С” - сериозността на последствията във формулата за изчисляване на риска се взимат като константа 4 – т.е. с най-висока (четвърта) степен на сериозност.

Оттук РИСКЪТ може да бъде пресметнат по следния начин:

В резултат на направения анализ, от Европейския институт за риск политика препоръчват:


1. Използвайте ръкавици или мокри кърпи с дезинфектант при досег с рисковите точки.

2. Задължително изхвърляйте ръкавиците си в кошчетата за отпадъци, след излизане от магазина.

3. Ако не носите ръкавици, дезинфекцирайте ръцете си след излизане от магазина или ги изтрийте с дезинфекцираща кърпа.

4. По възможност изтрийте с дезинфекцираща кърпа опаковката на хранителните продукти, преди да ги приберете за съхранение или да ги поставите на контактна повърхност у дома.

5. Изхвърляйте найлоновите торбички, в които сте носили плодове, зеленчуци или ядки и не ги съхранявайте у дома.


 

Facebook logo
Бъдете с нас и във