Банкеръ Weekly

Общество и политика

5% ОТ...

Едва на петото си поредно заседание Комисията по икономическата политика на Народното събрание успя да приеме окончателно промените в Закона за приватизацията и влязоха в пленарна зала. Депутатите дадоха последен принос към преференциите за работническо-мениджърските дружества, като намалиха размера на изисквания капитал за тяхното учредяване от 5 млн. на 500 хил. лева. Основните разисквания бяха посветени на новата емисия от инвестиционни бонове. Изпълнителният директор на Центъра за масова приватизация Любомир Георгиев заяви, че всички наредби, които са нужни, за да продължи процесът на бонова приватизация, са подготвени и в най-скоро време ще бъдат предложени за одобрение от Министерския съвет. След това ЦМП ще има нужда от технологично време - един-два месеца, преди да прозвучи стартовият сигнал.


Главният проблем, който не получи точен отговор, беше може би какво предлага държавата да купят притежателите на инвестиционните бонове? В дискусията се изказаха различни варианти: 5% от всяко държавно предприятие, 5% от дълготрайните материални активи, притежавани от държавата в приватизирания обект. В крайна сметка бе приет текст, според който ще се предлагат най-малко 5% от акциите, които държавата притежава в акционерните дружества, и то смятано от влизането на закона в сила, за да не се пречи на преговорите за приватизационни сделки, които вървят в момента. В пленарната зала народните представители ще трябва да преценят и предложението на изпълнителния директор на Агенцията за приватизация Захари Желязков. То е на централизираните търгове да не се пускат пакети от акции от големите предприятия, включени в списъка за целева приватизация. По този начин инвеститорите ще бъдат лишени от възможността да придобият акции, които ще бъдат достатъчно ликвидни. Професор Стефан Стоилов предложи поне по 5% от инфраструктурните предприятия да се пуснат на пода на фондовата борса и да се разреши на притежателите на боновете да играят за тях, но въпросът не беше обсъден.


Новата стратегия за боновата приватизация предвижда правителството да не приема списък на предприятията, а те ще бъдат определяни от Агенцията за приватизация всеки месец. Едва тогава ще става ясно кои предприятия и с какъв процент ще се продават на централизираните търгове. Във всички сделки ще може да се плаща и с бонове, освен ако не се приеме изключение за най-големите сделки. Със своите изказвания Захари Желязков ясно показа, че неговата основна цел като шеф на Агенцията за приватизация ще бъде осигуряването на максимално високи приходи за бюджета. Ако той бъде последователен в тази си политика, на централизираните търгове ще се предлагат главно миноритарни пакети от атрактивни предприятия, а повечето предложения за големи пакети ще бъдат най-вече за предприятия, към които няма интерес.

Facebook logo
Бъдете с нас и във