Банкеръ Weekly

Общество и политика

ЧЕТЕТЕ НАПИСАНОТО С МАЛКИ БУКВИ


Малко преди коледните празници народните представители
решиха да заслужат тринадесетата си заплата и приеха само за един
ден три бюджета. Това са финансовите планове за 1999 г. на държавата,
на общественото осигуряване и на БНБ. В хода на дебатите отново
проличаха старите навици на политическите сили. Мнозинството не
обръщаше внимание на предложенията на опозицията, тя пък гласуваше
против законите като цяло.


Данните за приходите и разходите на държавния бюджет,
трансферите и субсидиите бяха огласени от медиите още миналия
четвъртък. В закона за бюджета обаче има една част, която трябва
да се чете внимателно. И то по силата на изпитаното правило, че
всеки документ трябва да бъде прочетен докрай, особено това, което
е написано с най-малките букви.


Най-значимата промяна е решението за закриване на
извънбюджетните сметки и фондове и прехвърлянето на остатъците
по тях в приходната част на бюджета. Между потърпевшите в случая
са ДФРР и фонд Енергийни ресурси. Освен това бюджетът
поема и задълженията на фонда за държавна защита на влоговете
на физически и юридически лица в банки, за които бяха емитирани
гаранционни ценни книжа.


Друг важен момент е, че Министерският съвет вече
има право да емитира облигации на външните пазари. Максималният
номинал на емисията обаче е ограничен до 200 млн. щ. долара. Друг
е въпросът, че шансовете това да стане при изгодни условия не
са много големи. Освен това кабинетът ще може да сключва външни
заеми без одобрението на парламента до 50 млн. щ. долара за подкрепа
на платежния баланс.


И през следващата година държавните и общинските
предприятия ще внасят 50% от получените наеми в съответния бюджет.
По силата на чл. 56 от Закона за корпоративното подоходно облагане
данъчно задължените лица ще правят месечни авансови вноски, равни
на 1/12 част от годишната им облагаема печалба за 1998 г., увеличена
със 7 процента. Тази сложна методика трябва да отчита влиянието
на инфлацията. Друг е въпросът, че поскъпването на стоките през
1998 г. е далеч по-малко от седем на сто. Освен това при всяко
теглене на пари за заплати и други трудови възнаграждения работодателите
задължително ще представят в банките платежни документи за внесените
социални и здравни осигуровки, както и за вноски в фонд професионална
квалификация и безработица (ПКБ). Неспазването на тази разпоредба
ще бъде последвано от доста солени глоби за банката
и фирмата. Вноската за фонд Професионална квалификация и
безработица намалява от 4.5 до 4% върху трудовото възнаграждение.
3.5% от тях ще плащат работодателите, а 0.5% - работниците. Досега
разпределението беше съответно 3.6% и 0.9 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във