Банкеръ Weekly

Общество и политика

АКО НЕ ВЯРВАХ В СЪДЕБНАТА РЕФОРМА, ЩЯХ ДА ОТПИША БЪЛГАРИЯ


Иван Костов, министър-председател на Република България,
пред в.БАНКЕРЪ


Г-н Костов, остава ли намерението за деноминация
на лева точно по средата на следващата година?


- Да, и проектът за закон е готов. Кратък е, много
добре обмислен. Може би трябва да го изтеглим по-рано, защото
има да решава комплекс от въпроси и трябва да се заделят пари,
хора и т.н.


Кой е най-важният текст в него?


- Дефиницията. Деноминацията може да се направи по
няколко начина. Важното е да се направи по най-простия, най-ясния
и най-недвусмисления. Оставихме само един вариант - махнахме другите,
които създават, макар и минимални, двусмислия.


Никой даже от опозицията не оспори, че осигурихте
през 1998 г. финансова стабилизация. С превалянето на годината
коментарите тръгнаха в посока стабилизация - добре, но кой
е щастлив да стои в стабилизирана бедност?... Какъв отговор
имате?


- Всеки, който не се примирява да живее в своята
бедност, търси изход - поема предизвикателства, променя си работата,
носи рискове. Това е принципният въпрос, по който има различия
между нас и бившите комунисти. Те казват - държавата да даде.
А ние казваме, че хората трябва да изведат държавата от това състояние.
Не е въпросът какво може да се вземе от България - важното е какво
може да й се даде. Това е принципът. И то не да й се дава пряко.
Ако всеки направи за себе си живота по-добър, животът в България
ще стане по-добър. Предизвикателството всеки да го поеме за себе
си, да се справи с проблема за себе си и за своето семейство и
тогава всичко ще се оправи. Това е съвсем друга логика на нещата.


Каква е икономическата и финансова картина в края
на 1998 година?


- Добра. Толкова добра, че почти е неприлично да
се говори.


Споменете поне две-три неща, които обосновават такава
оценка.


- Най-радостното за мен е, че успяхме да уредим висящи
претендирани задължения към България. От тази гледна точка сме
едно изключително успешно правителство. Проблеми, които са давели
България в продължение на много години, ние успяваме да решим
и аз съм много горд, че го направихме и по най-добрия за държавата
начин. Имам предвид дълга ни към Германия, към банките на СИВ
и други - почти десетина от този род задължения. А общите задължения
са огромни - някъде 1.3 млрд. долара, които сме уредили. Това
е един от най-големите ни успехи. Другият е бюджетът, банковата
система - началото на оздравяването на банките - наистина един
добър процес, възстановяването и растежът. В края на тази година
може би ще надминем нивото на БВП в долари - най-високото, което
страната е имала.


Какво е неговото изражение?


- Зависи какъв ще е курсът на долара в края на годината.
Очертава се БВП да е както в прогнозата - 22-23 млрд. марки. Много
се спори сега за растеж/спад, кое е растеж и кое - спад. Ако измерваме
БВП в долари, защото това е мерилката - друга няма, аз съм убеден,
че тази основа, която се създаде за догодина, също обещава растеж.
Тригодишното споразумение позволява това да стане, така че гледам
с оптимизъм. Никога не съм гледал с толкова оптимизъм в бъдещето,
колкото тази година.


Приятен е фактът, че се отпуши процесът с българските
вземания от чужбина. От задълженията на 30-ина държави към България
бе придвижен виетнамският, кубинският дълг. Но те не са най-големите
ни длъжници. А каква стратегия имате за останалите? Арабският
свят държи едрите задължения към нас, а грижата за тях сякаш е
поета на обществени начала - от Ренета Инджова и партията БААС...


- О, това е несериозно. Има правителствена стратегия
по въпроса за всички външни задължения към нашата страна, но е
рано да се обсъжда публично.


Кои са следващите след Виетнам и Куба?


- Поред - всичко, което може да се оправи. Така както
оправихме претенциите към България, така трябва да оправим и въпроса
за вземанията. На България не й трябват такива висящи въпроси.
Очевидно България трябва да дисконтира претенциите си, особено
към страни в трудно положение, като Куба, да речем, които не са
платежоспособни.


Специално с Ирак - каните ли се да предприемете действия
по ускоряване на вземанията?


- Имаме план за всичко, но в случая с Ирак зависи
много от общата рамка на ембаргото, която знаем, че не трябва
да прекрачваме.


Предвидили ли сте резерви в основните показатели
на бюджета за 1999 г. в случай на евентуални нови пристъпи на
световната криза?


- Да, първо има т.нар. буфери в бюджета, които биха
могли да влязат в действие в случай на непредвидено влошена ситуация.
Освен това кризата е изчислена с въздействието й върху приходите
от касовата приватизация - те са силно занижени и това позволява
приватизацията да върви дори и да не се изпълнят предвидените,
преди да избухне кризата, приходи.


Има ли корекции в други предварителни намерения и
обещания, да речем, в процента на растеж?


- Не, засега не. Първо, ще видим какво ще се отчете
като изпълнение за тази година и след това ще говорим за растежа
в следващата, но засега не коригираме оценките за него. По-скоро
това, което ще попадне под съмнение, е скоростта на приватизация.
При липса на инвеститори, особено на стратегически, или при крайното
им намаляване, е трудно да се продава. Това очаквам да бъде сериозен
проблем.


Депутатите отляво обявиха новия бюджет за нереален...


- Считам, че е необходим много голям професионализъм,
за да се критикува този бюджет. Защото това е много силен проект
- такъв силен проект не е имало в страната. Първо, защото той
гарантира намаляване на данъчните тежести. Второ - изпълнението
на инвестиционната програма. Трето, гарантира нарастване на потреблението,
на вътрешното търсене чрез повишаване на доходите, и то значително,
реално нарастване на доходите. Бюджет, който позволява да се осъществят
планирани отдавна и отлагани реформи като тези в пенсионното дело,
здравноосигурителната система, в администрацията - такъв бюджет
за какво да бъде критикуван?


Наред с това се опростиха сметките, закриват се сметки,
фондове - изобщо извърши се преход към ново бюджетиране, европейско,
съвсем модерно и вероятно до 2001 г. по този път ние ще стигнем
до американския маниер на отпускане на бюджетни кредити в момента,
в който се осъществяват самите разходи и т.н. Тоест ще работим
с много по-малко пари и ще имаме по-голям капацитет да поемаме
задачи.


С влизането на Закона за администрацията от Нова
година ще се иска заместник-министрите да бъдат не експерти, а
добри политици. Но той заварва в някои министерства, например
финансовото, заместници с атестация на отлични експерти отдавна,
още от Ваше време като финансов министър. Те пригодни ли ще са
за новите изисквания - вероятно трябва да покажат, че ги бива
и за политици. Това ли очаквате?


- Очаквам, да. Но между другото те винаги са вършили
много политическа работа. Въпросът е как се разбира това. Най-просто
решимият проблем е политическата линия на Министерството на финансите.
Там няма никакъв проблем на какъв акъл са хората, тъй като във
финансите или си консервативен и десен, защото работиш с пари,
или си някакъв вреден човек - там няма средно положение. Няма
как да си комунист, социалист. Е, имаше един - за съжаление се
обърка и стана такъв, опита се да направи нещо и доведе страната
до катастрофа - Димитър Костов. Във финансите е най-малък проблемът
за политическата вярност на идеите, защото по-консервативно настроени
хора от тях няма. Аз даже препоръчвам на парламентарната група
да се учи от тяхното отношение към нещата.


А иначе проблемът е по-сериозен за другите министерства,
защото има хора, които наистина се изживяват като експерти и биха
желали да останат такива, а нямаме нужда от експерти в кабинетите.


Къде най-вече са Ви подразнили?


- Например в двете силови министерства.


В едното - МВР, почти няма заместници на министъра.


- Да, а сега вече почти няма и в другото. Но тези,
които ги имаше, бяха много далеч от това, което трябваше да бъдат.
Бяха просто съвсем, съвсем други хора. Такива хора там няма какво
да правят.


Вероятно общо около 60-ина души съставят заместник-министерския
апарат. Какъв процент от тях ще бъде сменен, за да добият политическите
кабинети лице, каквото предписва законът?


- Никакъв процент няма да бъде сменян. Такива сметки
никой не прави. Всички имат доверие и се очаква да си вършат работата.


Наистина ли няма някакъв сблъсък на интереси между
основни фигури в правителството? Пак зачестиха внушенията по тази
тема, а дим без огън няма...


- Няма сблъсък. Забавляват се медиите. В кабинета,
първо, не може да има борба за власт по прости причини - всеки
си е на мястото. Второ, не може да има принципни различия, защото
имаме програма - България'2001, имаме споразумение
с МВФ, имаме национална стратегия за присъединяване. Тоест изпълняваме
предварително начертани програми, което означава, че не може да
има политически противоречия. Значи остават дискусиите по конкретните
въпроси, при чието решаване всяко министерство си има своята гледна
точка, но това не са такива неща, че да се превърнат в битки.
Много е просто.


Имаше конфликт - огромен, между Жан Виденов и, да
речем, Кирил Цочев, защото единият е пазарник, икономист, напредничав
човек, а другият - комунист. Просто принципите, върху които стояха,
бяха различни. Нямаше как в един момент да няма конфликт. При
нас такива различия няма. Скука... Някой път се чудя на журналистите
- защо не разсъждават логично. Но, изглежда, логиката не е на
най-висока почит в медиите.


Всички големи конфликти в предишните правителства
се родиха на принципна основа. Да си спомним конфликта в правителството
на Филип Димитров - защо Луджев влезе в конфликт с Филип? Ето
сега се вижда, повече от очевидно е защо. Тук при нас защо да
стане? Всички са писали тази програма, всички са яли попарата
на Фонда...


Не би ли могъл някой да развие непомерна амбициозност,
например...


- Ако развие, ще срещне присмеха на останалите. Присмеха,
не друго.


Стойностен ли е земеделският доклад, който поискахте
от министър Върбанов? Оставен бе за специално правителствено обсъждане
в понеделник.


- Като първи доклад на аграрното министерство от
този тип може би има слабости, но е важно, че срещна подкрепата
на останалите министри. Единствено за поземлената реформа бе поискана
повече информация, която ще бъде дадена този понеделник. Земеделското
министерство направи страшно много. Ако се оставят встрани емоциите
и злонамереността, ще се види, че никога реално земеделието не
е било тласвано толкова бързо и решително по пътя на новото, както
стана тази година. Не може да не се оцени. В края на краищата
ние излязохме от кризата. И ако при това положение сме недоволни
от министъра на земеделието, просто ние сме черни неблагодарници.


Сдобихте ли се с надежден съюзник срещу корупцията,
контрабандните канали, престъпността? На кого правителството се
увери, че може да разчита?


- На НСБОП. поне на ръководството й.


Г-н премиер, какъв е коментарът ви на създадения
казус с избора на нов главен прокурор?


- Коментарът ми е, че не е моя работа.


Очаквах да реагирате така, но колкото и да е независима
съдебната власт - тя не е сама за себе си, живее в същата държава
като всички нас и на нейната ефикасност се разчита.


- Ще свърши скоро реформата и ще имаме ефективна
съдебна власт - аз вярвам дълбоко в това. Ако не вярвах - щях
да отпиша България. С тази, сегашната съдебна власт това правителство
и дори 10 пъти по-успешно правителство ще катастрофира след една
година. Вярвам, че нещата ще отидат на добре. Поздравявам президента
за позицията му.


А вие лично, г-н премиер, как бихте искали да завърши
годината за Вас? Имате ли силно желание за нещо?


- Да, да минат болките ми в коленете и да ходя на
ски. Човешко е, това искам за себе си. А на България няма какво
лошо да й се случи вече.

Facebook logo
Бъдете с нас и във