Банкеръ Weekly

Общество и политика

СДЕЛКИ


Срещу сумата от 3 млн. щ. долара колективът на сливенското
предприятие Светлина придоби 55% от акциите му. От
масовата приватизация работещите в завода за лампи закупиха при
преференциални условия 2.47% от книжата на дружеството, а други
17.53% от тях все още са вакантни. Преди да завърши касовата сделка
за Светлина, най-голям акционер в дружеството беше
бившият приватизационен фонд Петрол, придобил чрез
търговете на масовата приватизация 21.1% от капитала на предприятието.
Сливенската Светлина е специализирана в производството
на осветителни тела и търговията с тях, а 32.58% от продукцията
са предназначени за износ.


Работническо-мениджърското дружество Акумикар
98 съвместно с Приста Ойл закупи миналата седмица
(2 ноември) 72% от акциите на акумулаторния завод в Монтана -
Акумикар. Срещу сумата от 3.375 млн. щ. долара работниците
взеха 46%, а Приста Ойл - 26% от книжата на монтанския
завод. Постигната единична цена на акция е 462.89 долара, което
е най-високата цена на акция за дружество, продадено от Агенцията
за приватизация. Акумикар е едно от трите предприятия
у нас, специализирано в производството на оловно-цинкови акумулатори.
В момента книжата на дружеството не се търгуват на борсата, а
остатъчният държавен дял от 18% е предназначен за преференциална
продажба и задоволяване на реституционни претенции.


На проведения през миналата седмица (2 ноември) търг
с тайно наддаване за продажбата на 21.9% от капитала на Модул
- Бяла, се явиха само работещите в предприятието. Затова и работническо-мениджърското
дружество Модул 97 бе обявено за победител в наддаването
за 27 051 акции от завода. За тях новият собственик ще заплати
248 010 щ. долара. В рамките на две седмици от провеждането на
търга ще бъде подписан и договорът за продажба, потвърдиха от
приватизационната агенция. Чрез трите търга на масовата приватизация,
проведени миналата година, бяха раздържавени 67% от Модул.
Акции от предприятието тогава придобиха бившите приватизационни
фондове Труд и капитал - 45.1%, и Златен лев
- 11.1%, а 10.8% закупиха индивидуални инвеститори. В момента
държавата владее 11% от акциите на завода в Бяла, които са предназначени
за преференциална продажба и за задоволяване на реституционни
претенции. Модул е специализирано в производството
на електрически редуктори, електрически табла и резервни части
за тях. За миналата 1997 г. предприятието е реализирало печалба
в размер на 1.223 млрд. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във