Банкеръ Weekly

Общество и политика

ДВЕ ГОДИНИ ДИНАМИТЪТ КРЕПИ ФАЛИРАЛОТО ПРЕДПРИЯТИЕ СМЯДОВО ХП


Ликвидацията на завода за взривни вещества Смядово
ХП, който е от системата на ВПК, трябва да приключи до декември
1998 година. Поне такова е решението на собственика на дружеството
- промишленото министерство. Трудно е да се повярва, че за оставащите
по-малко от три месеца от предприятието, снабдявало навремето
с продукцията си целия африкански континент и страните от Близкия
изток, няма да остане и следа. Причината е проста - мераклии
да го купят няма. А Смядово ХП освен с три независими
производствени площадки - динамит, хексоген и динитротулуол, разполага
и с микроязовир, пречиствателна станция, жп гара, петролно стопанство,
далекопроводи, както и с други атрактивни активи. Днес работи
само площадката за производството на динамит, наета от частната
фирма Никас. И нищо чудно след изготвянето на приватизационната
й оценка нейният наемател да е и единственият кандидат-купувач.
Стига при ограничените количества, които Никас произвежда
и изнася в Македония, да й бъде предложена изгодна цена. Разбира
се, друга би била ситуацията, ако армията се ангажира ежегодно
с изкупуването на определени количества динамит. Това би оправдало
и по-сериозни инвестиции от страна на частната фирма.


За разлика от цеха за динамит, останалите две производствени
площадки в смядовския завод вече имат приватизационни оценки.
Пазарната цена на хексогенния участък е определена на 1 623 320
000 лв., а на динитротулуолния - на 948 718 000 лева. Но към няколкото
обявени търга за продажбата им не е проявен никакъв интерес. Причината
е в свитото вътрешно потребление на произвежданите продукти, а
в чужбина пазарите отдавна са заети от големите международни фирми.
Поради лесното му взривяване хексогенът се транспортира само овлажнен
и се изсушава преди употреба. Приложението му е крайно ограничено
и от 1992 г. не се използва в българската армия. Единственият
потребител у нас, но на символични количества (2-3 т месечно)
е русенският завод Дунарит. И тъй като на склад в
Смядово ХП се съхраняват 120 т хексоген, лесно може
да се пресметне, че те ще бъдат изчерпани едва след четири години.


На проведените в Смядово ХП до този момент
седем търга са били продадени активи на дружеството за 385 млн.
лева. По-голямата част от тях са отишли за удовлетворяването на
неговите кредитори - всичките държавни. При обявяването на завода
за ликвидация - декември 1996 г., дълговете му са възлизали на
не повече от половин милиард лева. Днес във висящо
положение е Министерството на финансите, което има да получава
по ЗУНК 88 млн. лева. Колкото до най-големия кредитор - НЕК, очаква
се в най-скоро време той да получи своето вземане, което с лихвите
вече е набъбнало до около 500 млн. лева. Още миналата
година ликвидаторът на Смядово ХП е предложил срещу
задължението електрическата компания да получи двата далекопровода,
водещи се в баланса на предприятието, които, така или иначе, се
използват безвъзмездно от същия кредитор. До края на 1997 г. НЕК
отказва да приеме офертата. По този повод промишленото министерство
е прехвърлило решаването на проблема в ръцете на Министерския
съвет. На 30 март тази година кабинетът разпореди далекопроводите
да бъдат прехвърлени на НЕК по балансова стойност (а не по пазарна
оценка, възлизаща на 2.1 млрд. лв.), която се доближава до задълженията
на завода за взривни вещества. Неизвестно защо обаче това прехвърляне
и до днес все още не е извършено.


На предстоящия нов търг, чиято дата ще бъде определена
от Ликвидационната комисия към Министерството на промишлеността,
за продан ще се предложат както цеховете за производство на динитротулуол
и хексоген, така и ремонтно-механичният цех с принадлежащите му
складове, оценен на 575 980 000 лева.


Дали в определения срок или не, но ликвидацията на
Смядово ХП наближава. Докато в дружеството има нещо
за продажба, то ще се продава. Проблемът е, че една част от основните
му и най-ценни активи не могат да напуснат заводската територия,
тъй като са монтирани в железобетонни постаменти. Всъщност, ако
държавата не се погрижи да го направи по-атрактивно и така и не
се намерят потенциални кандидат-инвеститори, за ликвидирането
му добра работа би могъл да свърши и динамитът. Същият динамит,
който почти две години крепеше що-годе фалиралото предприятие.

Facebook logo
Бъдете с нас и във