Банкеръ Weekly

Общество и политика

ДАНЪКЪТ - ЕДНО ПО-ДОБРО РЕШЕНИЕ


КИРИЛ ЕРМЕНКОВ - депутат от Евролевицата


Г-н Ерменков, не порасна ли самочувствието ви като
шеф на парламентарната енергийна комисия? Покрай електромерите
електронните медии ще попаднат във вашия периметър...


- Виж, това не бях се сетил. Но съжалявам, че законът
за радиото и телевизията не беше предоставен на Комисията по енергетика,
тъй като явно заложеното в проекта засяга и разхода на електроенергия,
и техническото осигуряване на националните медии. Мисля, че трябваше
да се реализират в друга форма принципните позиции и замисълът,
предложен в самото начало на разискванията по проекта. Но сега
с малко закъснение мога по-сериозно да погледна енергийната част
на закона.


Колко електромера има в държавата?


- Е, трудно ми е да кажа. При средно четири души
в едно домакинство и при осем и половина милиона българи - би
трябвало електромерите да са над два милиона. Като включим и промишлените
- предполагам, че общият им брой е над три милиона.


А дали нямаше да е по-справедливо, ако беше избран
някакъв вид данък?


- Мисля, че това би било едно по-добро решение вместо
сегашния регламент. А след това могат да се търсят и други решения.
При одобрената постановка за обвързаност с електромерите контролът
по изпълнението на закона ще е затруднен. И днес контролът по
отношение разхода на електроенергия е доста труден.


Сигурно ли е, че този път ще се стигне до изработване
на медиен закон - този е четвъртият парламентарен мандат, в който
се работи по въпроса?..


- Аз съм убеден, че мнозинството ще приеме закона
в този вид, в който го е подработило. Очаквам негативно продължение
и по следващия закон, който предстои да гледаме - закона за съдебната
власт. Но това са основополагащи закони и ако ние сега не въведем
демократични, европейски норми и стандарти, предвиждам недобри
последици в отношението на международните институции, на ЕС, на
Европейския парламент.

Facebook logo
Бъдете с нас и във