Банкеръ Weekly

Общество и политика

ЗАДАВАТ СЕ НОВИ ПРОМЕНИ В НАДЗОРНИТЕ СЪВЕТИ НА БАНКИТЕ


Още отсега акционерите на банките ще трябва сериозно
да се замислят за корекции в надзорните си съвети. Проектът за
изменение и допълнение в Закона за банките вече е готов и в близките
дни предстои да бъде внесен в парламента. Според него в надзорните
съвети на кредитните институции няма да могат да участват юридически
лица. На практика най-болезнено на промяната ще реагират частните
кредитни институции. Ако предлаганата промяна - членове на надзорните
съвети да бъдат само физически лица, бъде приета от депутатите,
тя ще засегне надзорниците на Кредитна банка, БРИБАНК, РОСЕКСИМБАНК,
НЕФТИНВЕСТБАНК и Първа инвестиционна банка.


Още при приемането на новия Закон за банките през
юни 1997 г. те вече веднъж минаха през голямото сито. Тогава на
много от мениджърите им бе отнета възможността да ги управляват
пряко, защото по едно или друго време от своето бизнесбитие те
са участвали в ръководството на банки, обявени по-късно в несъстоятелност.
Тези мениджъри излязоха от управителните органи на кредитните
институции, но продължиха да контролират непосредствено дейността
им - вече като членове на надзорните съвети. При приемането на
закона обаче остана спорен въпросът дали те могат да участват
и в надзорните съвети. Според мнозина юристи отговорът е отрицателен,
тъй като в чл.10 на Закона за банките е записано: Член на
управителен или контролен орган на банка се освобождава, ако се
установи, че лицето не отговаря на изискванията на чл.9, ал.1,
т.3, 4, 5, 6 и 7. А на практика надзорните съвети имат функциите
именно на контролни органи. По една или друга причина обаче лицата,
които не успяха да получат сертификат за банкер, преминаха в надзорните
съвети на кредитните институции. Според проекта за изменение на
закона всички български банки ще трябва да приведат уставите си
в съответствие с новите изисквания в срок до шест месеца след
приемането им от Народното събрание.


Засега обаче нито една от посочените банки не е предприела
действия за подмяна на юридическите лица - членове на нейния надзорен
съвет, с физически, за което е необходимо решението на общото
събрание на акционерите на банките. Очевидно те изчакват окончателното
приемане на промените в закона и едва тогава ще пристъпят към
изпълнение на новите разпоредби. Явно размотаването се дължи на
факта, че банките нямат готовност да извършат смяната и да извадят
отново на преден план никому непознати (и без необходимия опит)
лица.


Все пак добре ще бъде при сегашната промяна на закона
депутатите да конкретизират текста на чл.9 и 10 от ЗБ, за да стане
ясно дали мениджърите на фалирали банки могат да участват и в
надзорните съвети. По този начин ще се прекратят споровете по
проблема. В този смисъл е и предложението на Асоциацията на търговските
банки текстът да се прецизира и се запише, че член на съвета
на директорите, управителен или надзорен съвет се освобождава,
ако се установи, че лицето не отговаря на някои от изискванията
на чл.9, ал.1, т. 3-7.

Facebook logo
Бъдете с нас и във