Банкеръ Weekly

Общество и политика

ЦЕНТРАЛНИЯТ ДЕПОЗИТАР ЩЕ ПРЕДЛАГА НОВИ УСЛУГИ


Централният депозитар е започнал да създава база
данни с информация за общите събрания на публичните дружества.
Тя ще посочва датата и мястото на общото събрание, дневния ред
и предложените решения. Първоначално базата ще бъде на разположение
само на инвестиционните посредници членове на депозитара. Според
изпълнителния директор на институцията Апостол Апостолов системата
трябва да бъде готова и да влезе в действие до края на годината.
В момента се правят договорки с предприятията, когато публикуват
съобщение до Държавен вестник, да изпращат копие и
до Централния депозитар.


От месец и половина депозитарът изготвя и пълните
списъци за изплащането на дивиденти с удържаните данъци и чистата
сума за получаване. Ако акционерите желаят да получат печалбата
си в най-близкия им банков клон, списъкът може да бъде съобразен
и с клоновата мрежа на банката, изплащаща дивидента. Това според
г-н Апостолов, е първа крачка към създаването на навик у акционерите
да работят по сметка, така че получаването на дивидента да не
се проточва безкрайно във времето. Досега от тази услуга са се
възползвали няколко бивши приватизационни фонда и над 50 предприятия.


През следващите две години капиталовият ни пазар
ще получава помощ от Американската агенция за международно развитие.
Досега тя подпомагаше основно Централния депозитар, но по новата
й програма помощ ще получат и борсата, и Комисията по ценните
книжа, и фондовите борси. Предвижда се борсата и депозитарът да
получат около 1.250 млн. долара за хардуер. Останалата помощ ще
бъде под формата на консултантски услуги.


Пред в. БАНКЕРЪ изпълнителният директор
на Централния депозитар Апостол Апостолов уточни: Предстои
да дойде консултантски екип, който да даде оценка на ситуацията
и да предложи схема, по която да работим съвместно. Чак тогава
ще бъдем наясно с това каква ще бъде общата сума на помощта.
Депозитарът ще получи средства за софтуер и хардуер, което ще
доведе до по-бърза обработка на данните и по-голяма надеждност
на системата.


Според г-н Апостолов основен проблем си остава фактът,
че борсата и депозитарът са в различни сгради, което силно затруднява
комуникацията, имайки предвид нашата телекомуникационна мрежа.
Проблемите ще се умножат, ако търговията на свободния пазар стане
неприсъствена. Затова в момента двете институции се опитват да
установят безжична връзка, по която да обменят информация.


Вариантът депозитарът и борсата да се съберат в сградата
на бившето кино Възраждане бе осуетен. Борсата, която
е собственик на киното обаче бе изправена пред сериозен конфликт
с наемателите, които не искаха да напуснат сградата. Така се стигна
до съд. Първото дело между страните завърши в полза на борсата
и сега предстои изпълнително дело, така че присъдата да бъде изпълнена.


Според специалисти обаче сградата на кино Възраждане
не е пригодна за борса. Затова институцията се надява да постигне
съгласие с Общинска банка и да се нанесе в бившия Детмаг.


Междувременно подготовката на документите за неприсъствената
търговия на свободния пазар на борсата достигна финалната си фаза.
Най-вероятно до две седмици те ще бъдат одобрени от работна група,
в която има представители на Банксервиз, БФБ - София, Централния
депозитар, Българската асоциация на лицензираните инвестиционни
посредници и Комитета по капиталовите пазари към Асоциацията на
търговските банки.

Facebook logo
Бъдете с нас и във