Банкеръ Weekly

Общество и политика

БИОХИМ УВЕЛИЧАВА СВОЯТА ПЕЧАЛБА

Мениджърите на държавната търговска банка БИОХИМ обявиха част от финансовите й резултати за първото полугодие. Печалбата на кредитната институция за шестте месеца на 1998 г. е достигнала 10.5 млрд. лв., докато в края на май е била 7.975 млрд. лева.


ТБ БИОХИМ е привлякла парични средства от други търговски банки и финансови институции в размер на 14.5 млрд. лева. Тези активи са деноминирани в левове и във валута. Прави впечатление, че само за юни делът на привлечения ресурс е нараснал повече от два пъти.


Към 30 юни размерът на средствата, привлечени от нефинансови институции и от населението, надминава 313.6 млрд. лева. В края на май те са били 324.063 млрд. лева. Съкращението е с близо 10.4 млрд. лв. и се дължи на отлива на депозитори, характерен за цялата финансова система. Въпреки това ТБ БИОХИМ продължава да е една от големите търговски банки, ориентирани най-вече към населението и фирмите от реалния сектор и работеща предимно с по-евтин първичен ресурс.


Обемът на паричните средства във финансовите активи на банката е достигнал по балансова стойност 72 млрд. лева. В портфейла й има ДЦК за 158.8 млрд. лв., както и облигации и други ценни книжа с фиксиран доход в оборотен портфейл за 4.7 млрд. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във