Банкеръ Weekly

Общество и политика

БЮДЖЕТЪТ СИ ОСТАНА ДЛЪЖНИК НА СТОПАНСКА БАНКА

Синдиците на Стопанска банка са започнали подготовката

за прехвърляне на сметките на граждани и фирми в ДСК и в Пощенска

банка. На 18 юли Софийският градски съд обяви кредитната институция

в несъстоятелност. По закон държавата трябва да плати на гражданите

през гишетата на Пощенска банка и ДСК 100% от депозитите и сметките

им в Стопанска банка, а на фирмите - 50 процента. Експерти са

изчислили, че общата сума на прехвърлените депозити надхвърля

17 млрд. лева. Със Закона за бюджета правителството се ангажира

да приспадне тези задължения на банката срещу вземанията й от

авиокомпания Балкан. Левовата равностойност на дълга

на авиокомпанията в момента на операцията е около 19 млрд. лева.

Така че бюджетът все пак остава да дължи на Стопанска банка още

около 2 млрд. лева.

Фалиралата търговска банка ще си търси и депозита,

който е направила във ВНЕШЭКОНОМБАНК от името на българската държава

по проекта Кривой рог. А това са 39 млн. г. марки.

В писмо до одиторите и до квесторите на Стопанска банка ВНЕШЭКОНОМБАНК

е потвърдила задълженията си по междуправителствената спогодба

от 1989 година. Ако българската държава декларира, че се отказва

от участието си в украинския проект, Стопанска банка ще си търси

парите от руската външнотърговска кредитна институция. Ако обаче

България си запази участието в Кривой рог, бюджетът

ще трябва да докаже платежоспособността си и да преведе 39 млн.

г. марки на Стопанска банка, коментират финансисти.

В момента кредитна институция разполага на каса и

по сметки с над 20 млн. щ. долара и над 3 млрд. лева. В портфейла

й има валутни облигации по ЗУНК с общ номинал около 59 млн. щ.

долара, които при осребряване по актуалния курс могат да донесат

около 36 млн. щ. долара. Така горещите пари на търговската

банка надхвърлят 57 млн. щ. долара. Експерти твърдят, че след

прехвърлянето на сметките на гражданите и фирмите тези суми ще

са напълно достатъчни за покриването на задълженията на Стопанска

банка към БНБ, към останалите в банката средства на търговски

дружества и към двама от по-малките й чуждестранни кредитори -

Banco di Napoli, Люксембург, и Helaba - Германия.

За плетеницата от проблеми със задълженията на банката

към Istituto Bancario San Paolo di Torino и към Bank Austria

в. БАНКЕРЪ е писал многократно. Италианската банка

смята вземането си от Стопанска банка за държавно и няма претенции

към българската кредитна институция. Австрийската банка също настоява

вземането й да бъде признато за държавно и обещава, че ако това

стане, ще удължи срока за погасяването му с двайсет години. Австрийците

вече упражняват макар и косвен натиск върху българското правителство,

като се стремят да си осигурят вземанията от Стопанска банка.

Посветени в тези взаимоотношения припомнят, че преди месец в Залцбург

австрийският канцлер Виктор Клима връчи на вицепремиера Александър

Божков меморандум. В него се изразява силно безпокойство от събитията

около Стопанска банка. Дипломатично е намекнато, че австрийците

ще направят достояние на международната финансова общност възраженията

си по отношение на фалита на банката.

Поредното напрежение около австрийския дълг на Стопанска

банка съвпадна по време с проявения към нея интерес от швейцарския

EMICO Holding, който в началото на юни е депозирал съответното

писмо в Министерския съвет. На 22 юли тази година изпълнителният

директор на холдинга д-р Ханс Рорер проведе първи проучвателни

разговори с подуправителката на БНБ Емилия Миланова. Той е поискал

Стопанска банка да бъде одитирана. Ако данните от ревизията потвърдят

цифрите от баланса й към края на юни, ЕMICO Holding ще се ангажира

да поеме всички задължения на кредитната институция, които безспорно

са доказани от одита. Освен това швейцарците са готови да инвестират

в Стопанска банка 15 млн. щ. долара, за които ще предоставят гаранция

от първокласна чуждестранна банка. Вестник БАНКЕРЪ

научи, че БНБ ще предложи на ЕMICO Holding да направи за своя

сметка пълния счетоводен и институционален одит на банката. Освен

това експерти от Централната банка напомниха, че ако холдингът

иска да стане собственик на кредитната институция, ще трябва,

подобно на всички останали инвеститори, да спази законноустановената

процедура. Тя включва доказване на произхода на инвестираните

капитали, справка за платените данъци и документални доказателства,

че не са придобити чрез заеми.

Facebook logo
Бъдете с нас и във