Банкеръ Weekly

Общество и политика

ОТ ТРЕЗОРА

След знойното лято много от служителите на ТБ БИОХИМ

ще останат неприятно изненадани, тъй като се очакват големи съкращения,

съобщиха добре осведомени източници. Аналогично на поговорката,

че рибата се вмирисва от главата, така и съкращенията ще започнат

от централата на кредитната институция. В момента се изготвят

комисии, които ще трябва да оценят ефективността на всеки един

отдел и служител в БИОХИМ.

Българските клонове на Национална банка на Гърция

и на холандската ING Bank бяха вписани миналата сряда (6 август)

като инвестиционни посредници в регистрите на Комисията по ценните

книжа и фондовите борси. Заради непълен пакет от необходимите

документи комисията отложи одобряването за инвестиционен посредник

на МОБ Свети Никола.

От днес (5 август) основната лихва става 5.59 процента.

Нарастването на ОЛП се дължи на повишената доходност от тримесечните

сконтови държавни ценни книжа на последния аукцион, който се проведе

на 4 август.

Чуждестранните инвестиции, постъпили в България през

първото полугодие на тази година, надхвърлят 307 млн. щ. долара,

съобщиха от Агенцията за чуждестранни инвестиции. Сумата е с 25

млн. щ. долара по-голяма от общия обем на чуждестранните постъпления

през цялата минала година. Нарасналата активност около приватизацията

в страната е основният източник на чуждестранни инвестиции през

тази година.

Ръководството на ТБ Кредит Експрес даде

миналата седмица пищен коктейл по случай три години от създаването

на банката. Тържеството се състоя в хотел Империал

на ваканционен комплекс Ривиера.

Промени в устава на Кредитна банка и избор на нови

управителни органи предстои да се извършат на извънредно общо

събрание, насрочено за 5 септември. Акционерите трябва да изберат

директор на дирекция Банков надзор и международен

одитор на банката за 1997 година.

Застрахователна компания Бул Инс свиква

акционерите си на извънредно общо събрание на 15 август тази година.

На него те ще гласуват увеличаване на капитала на дружеството

на 3 млрд. лв. и предоставяне на пълномощия на съвета на директорите

на Бул Инс да води разговори за привличане на нови

акционери.

Миналия понеделник в. БАНКЕРЪ съобщи,

че според синдика на ТБ Славяни институцията ще започне

да издава удостоверения за левовите влогове и сметки. Но и тази

информация се оказа предпоследна. Едва на 1 август назначеният

от СГС синдик е научил за обжалваното от квесторите решение на

съда за обявяване на ТБ Славяни в несъстоятелност.

Така че вложителите отново ще чакат, защото съдиите от ВКС са

в лятна ваканция и няма кой да гледа делото.

Facebook logo
Бъдете с нас и във