Банкеръ Weekly

Общество и политика

25 МРЛД. ЛЕВА СА ПРОСРОЧЕНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Зърнените кредити въобще не се обслужват добре и сегашните просрочия по тях съвсем не са малки. През изминалата година ДФРР предостави гаранция в размер на 260 млрд. лв. за изкупуване на реколтата. Нейният срок изтича през юни тази година, но вероятно ще бъде удължен до септември. Под защитата на това обезпечение за жътвената кампания'97 банките отпуснаха 211.4 млрд. лв., като повече от половината - над 100 млрд. лв., бяха дадени от ДСК на Зърнени храни ЕАД. Още над 6 млрд. лв. ДСК зае на мелниците в Лом, в Чирпан и в Самуил. Останалите банки, които предоставиха кредити за изкупуване на пшеницата, са БУЛБАНК - 26.3 млрд. лв., ОББ - 22.1 млрд. лв., БИОХИМ - 1.5 млрд. лв., ХЕБРОСБАНК - 21.2 млрд. лв., ЕКСПРЕСБАНК - 12.8 млрд. лв., ЦКБ - 14.7 млрд. лв., и Общинска банка - 10 млрд. лева.


В момента са погасени едва около 36.5% - (към 77.1 млрд. лв.) от общия размер на зърнените заеми. Според банкери просрочените плащания, които са предимно по главници, вече надвишават 25 млрд. лв., или около 11.8% от общия размер на отпуснатите кредити. В справката на ДФРР тези просрочия са малко над 20.4 млрд. лева.


Според ДФРР непогасените задължения са към три банки. Най-големи - близо 15 млрд. лв., са необслужваните дългове на Зърнени храни ЕАД към ДСК. Около 4.3 млрд. лв. не са върнати на ОББ и около 300 млн. лв. на БИОХИМ. Проучването на в.БАНКЕРЪ обаче показа, че справката е непълна - зърнените длъжници са забавили погашения за над 600 млн. лв. към ЦКБ и за над 4.2 млрд. лв. към ХЕБРОСБАНК. Неприятното е, че с всеки изминал месец сумата на просрочените дългове расте. Според експерти, ако не се вземат спешни мерки, към края на август общо за всички кредити тя ще надхвърли 50 млрд. лева.


Най-тревожна е ситуацията със Зърнени храни ЕАД, длъжник на ДСК. В рамките на това дружество най-закъсали са поделенията му във Варна и в Плевен. Те са заели от ДСК общо 43.7 млрд. лева. Двата клона са погасили само 6.8 млрд. лв. от дължимите главници. Над 20.8% (около 9.1 млрд. лв.) от техния заем вече е просрочен. Съществува реална опасност до края на юни размерът на дължимата, но неплатена главница да се утрои.


ОББ има най-големи проблеми с поделението на Зърнени храни ЕООД в Любимец. Фирмата е получила държавно гарантиран заем в размер на 3 млрд. лв. и до момента е просрочила над 43% от него. Другият по-значим нередовен длъжник са Големи български мелници ЕАД - Бургас, които са получили от банката заем за 12 млрд. лв. и до момента са просрочили плащанията на над 1.9 млрд. лева.


БИОХИМ има проблеми с Камел ЕАД - Каварна, който забавя плащането на около 300 млн. лв. - 20% от получения заем. Същото предприятие дължи и на ЦКБ, от която е получило около 1 млрд. лева. Председателят на съвета на директорите на банката Стоян Александров заяви, че проблемите с Камел са решими и дори може да разгледа възможността за разсрочване на предоставения заем. Той обаче категорично подчерта, че ЦКБ ще вземе драстични мерки спрямо други двама свои нередовни зърнени длъжници - Първи май ЕАД - Чирпан, и Мелници ЕАД - Нова Загора, на които банката е отпуснала общо 4 млрд. лева. Според г-н Александров дружествата, които имат проблеми с обслужването на задълженията си към банките, са седем или осем, останалите редовно погасяват своите заеми, а някои от тях дори са ги върнали предсрочно. Наистина Зърнени храни ЕАД - Силистра, вече е погасила задълженията си към ОББ. По-голямата част от дълговете си са върнали и Мелничен комбинат ЕАД - София, Загоре ЕАД - Стара Загора, Стара мелница ЕООД - София, и Мелор - Пазарджик. Преобладаващата част от зърнените кредити - около 150 млрд. лв., обаче са предоставени на фирми, които не ги погасяват редовно.

Facebook logo
Бъдете с нас и във