Банкеръ Weekly

Общество и политика

24 МИЛИОНА ДОЛАРА ТЪРСЯТ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ

Към няколкото фонда, които подпомагат малките и средните предприятия, съвсем наскоро се присъедини още един - Транс-Болкан Фонд България. Организацията майка на новата структура има подобни фондове в още десет страни от региона и е инвестирала в 150 предприятия, сред които и 23 в България, чрез друг свой фонд Кеърсбек- България. Той ще продължи да работи, но вече само ще наблюдава направените инвестиции, без да прави нови, съобщи за БАНКЕРЪ изпълнителната директорка на Агенцията за малки и средни предприятия Ирен Петрунова.


Транс Болкан фонд разполага с 24 млн. щ. долара, които ще бъдат инвестирани в наши фирми под формата на дялово участие в тях от 20 до 49 процента. При необходимост е възможно и допълнително финансиране под формата на заем. Сумите ще са между 100 и 500 хил. щ. долара и може да бъдат увеличавани впоследствие до максимум 1 млн. щ. долара. В рамките на пет години фондът ще може да продаде своите акции в дружествата или на другите му акционери, или пък на стратегически или финансов инвеститор.


Компаниите ще бъдат подпомагани и чрез консултации в областта на планирането, маркетинга, управлението на персонала, получаването на кредити и др. Приоритетните сектори за инвестиции ще бъдат полиграфия, производство на опаковки, софтуер, ИНТЕРНЕТ, лека промишленост. Фондът няма да инвестира във финансови институции, недвижими имоти и др. Финансирането трябва да се използва за разширяване на бизнеса или покупка на активи, които повишават производителността.


Акционери на новия Транс-Болкан фонд са Международната финансова корпорация (IFC), Черноморската банка за търговия и развитие (BSTDB), Норвежкият инвестиционен фонд за развиващите се страни (Norfund), Финландският фонд за индустриално коопериране (Finnfund), Швейцарският държавен секретариат по икономическите въпроси (SECO), Германската корпорация за развитие (DEG) и Американската агенция за международно развитие (USAID).

Facebook logo
Бъдете с нас и във