Банкеръ Daily

Общество и политика

24 май вече ще е ден на българската, а не на славянската писменост

Депутатите приеха на първо четене празникът, който честваме на 24 май, да се преименува. По предложение на "Обединени патриоти" депутатите записаха в Кодекса на труда празникът да се нарича "Ден на българската писменост, просвета и култура". Към момента той носи наименованието "Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост“.

Не бе приета идеята на Юлиан Ангелов от ВМРО -15 август - Успение на Пресвета Богородица, да бъде официален празник в националния календар.

Народното събрание прие и измененията в Кодекса на труда, внесени от Министерския съвет. Основните направления са свързани с поемане на задълженията, които произтичат от членството на България в Европейския съюз и изискването да се транспонират изискванията на Директивата за командироване в рамките на предоставяне на услуги. В няколко разпоредби се съдържат изменения, които са свързани с Директивата.

Другото направление, в което са предложени изменения, е свързано със социалния диалог и колективното трудово договаряне. Направени са предложения за усъвършенстване на нишата на социалния диалог и активната подкрепа от страна на държавата в случаите на насърчаването на двустранния диалог между социалните партньори. Направени са поредица от промени, които осигуряват по-добра степен на защита и за работници, и служители, които не са членове на синдикални организации и са страни по колективен трудов договор. Правят се промени, уреждащи сключването на колективните трудови договори, тяхното разпростиране и вписване.

В законопроекта са направени изменения, свързани с правата и отговорностите на работниците и служителите, и на работодателите, както и такива, които предотвратяват заобикалянето на трудовото законодателство и изискванията за извънреден труд чрез сключването на трудов договор за работа през определени дни от месеца.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във