Банкеръ Weekly

Общество и политика

ДВАДЕСЕТ И ЕДИН КАНДИДАТИ СЕ БОРЯТ ЗА ШЕСТ ПУЛА

Агенцията за приватизация на 31 март прекрати приемането на оферти от кандидатите за инвестиционни посредници при продажбата на 51 български дружества, групирани в шест пула. Кандидатите разполагаха с три седмици, за да закупят тръжните документи и да направят своите заявки. В средата на миналата седмица се разбра, че за да се сдобият с тях, 21 кандидати са похарчили по 2 хил. г. марки, а имената на победителите ще станат известни до края на април. Тогава те ще подпишат договорите, с които правителството ги упълномощава да продадат въпросните предприятия. Преди това обаче тръжната комисия ще трябва да проведе разговори с всеки един от потенциалните инвестиционни агенти и да определи своя избраник за всеки пул. Най-трудно се очаква да бъде определянето на лидера в металургичния пул, тъй като желаещите да продадат КЦМ ЕАД - Пловдив, Алумина АД - Шумен, Веслец 91 ЕАД - Враца, и Пресков ЕАД - Стара Загора, са осем юридически лица. За раздържавяването на седемте хотела от туристическия бранш пък има шестима кандидат-посредници. За химическия пул, включващ Зебра ЕАД - Нови Искър, Каучук АД - Пазарджик, Химик ЕАД - Асеновград, и Компласт ЕООД - Берковица, се състезават четирима посредници.


За останалите три пула - Балканкар с неговите 18 завода, 13-те поделения на Инкомс Телеком Холдинг и петте предприятия от машиностроенето, са се явили по един кандидат-продавачи. В две от заявките е посочено, че техните податели изявяват желание да продадат по повече от един пул. Затова не е изключено някой от кандидат-продавачите за последните три пула да не бъде класиран, ако не отговаря на изискванията на тръжната комисия. Неговото място като компенсация може да бъде заето от фирма, спечелила вече един от трите пула.


Всъщност кандидатите за посредници ще бъдат определяни главно по два критерия. Първият е процентът от продажната цена, който кандидатите биха желали да получат при сключване на сделка. Вторият критерий е предложената стратегия за продажбата на предприятията, както и представянето на фирмите, оформящи всеки екип. Според някои от кандидатстващите за инвестиционни агенти главна тежест ще имат финансовите предложения, тъй като стратегиите за продажба са еднотипни. А именно - производството се отделя от спомагателните дейности, тъй като никой по света не купува предприятие заедно със свинекомплекс или земеделски земи. За да повишат шансовете си за класиране кандидатите са оформили консорциуми от международно известни фирми. Сред тях са например инвестиционни банки като Мерил Линч, Дойче Морган Гренфел, Джей Пи Морган, Банкерс Тръст, консултантската фирма Райфайзен инвестмънт и одиторите от Голямата шестица - Прайс Уотърхаус , Купърс енд Лайбрънт, Делойт енд Туш, Ърнст енд Янг, Артур Андерсен и Кей Пи Ем Джи. Някои от кандидатите обаче не изключват вероятността част от пуловете да са спазарени предварително.


Договорите, които одобрените до края на април агенти по продажбите трябва да подпишат, ще съдържат изискването те да продадат предприятията от пула в рамките на 12 месеца. Само при изпълнение на това условие посредниците ще получат договорените комисиони. Споразуменията предвиждат, когато някои от дружествата не могат да бъдат продадени, за техни ликвидатори да бъдат назначени същите инвестиционни агенти. По този начин те ще получат процент от осребрените активи.


Що се отнася до дружествата от пуловата приватизация, за които някой е поискал несъстоятелност, Търговският закон позволява делото да бъде прекратено за четири месеца, през които АП да сключи приватизационна сделка. С други думи правото за продажба отново се прехвърля върху инвестиционния агент, само че цената тогава ще бъда много по-ниска. Именно заради това кандидатите да посредничат при раздържавяването на Балканкар Холдинг, Инкомс Телеком Холдинг и петте машиностроителни предприятия са минимални. Освен това те са обременени с големи финансови задължения, които намаляват продажната им цена.


Днес трябва да станат известни и условията, при които ще се продадат 22-ата ВЕЦ-а от Националната електрическа компания, както и поделенията на Булгартабак холдинг. Особеното при тях е, че одобрените кандидати сами трябва да напишат стратегията за преструктуриране на техните дружества, а оттам и за тяхната реализация. Другият пул, който също трябваше да бъде включен в сегашната приватизация, е ВПК с четири предприятия. Условието бе Министерският съвет да приеме програмата за преструктуриране на военните дружества преди месец. И тъй като това стана едва през изминалата седмица, кандидатите да посредничат при тяхната продажба ще станат известни едва в началото на май 1998 година. Дотогава пък се очаква някои предприятия, включени в пуловата приватизация през есента, вече да са преминали в частни ръце. Според информация от АП в най-напреднала фаза на раздържавяване са Агробиохим - Стара Загора, Антибиотик - Разград, и Верила - София, които трябва да бъдат продадени от Кей Пи Ем Джи - Баренц груп. На 10 април 1998 г. пък изтича срокът, даден от съда по несъстоятелност, в който Роланд Бергер енд Партнер ще трябва да намери купувач на ЗММ - София.


Експерти от АП не отричат възможността, ако двете вълни на пулова приватизация се окажат успешни, да има и следващи.

Facebook logo
Бъдете с нас и във