Банкеръ Weekly

Общество и политика

БЕЗ ОФИЦИАЛЕН ПАЗАР ТЪРГОВИЯТА С АКЦИИ ПРИЛИЧА НА ИГРАТА СЛЯПА БАБА

Борсовата търговия с корпоративни
ценни книжа през изминалата седмица само затвърди убеждението,
че поне засега в България не съществува нормален капиталов пазар,
а доколкото го има, той е скован от артрита на декапитализацията
и ниската ликвидност. Стагнация порази официалния пазар на БФБ,
на който засега е допуснато само едно дружество - Елкабел
АД. Причината за тази оскъдица е банална - само то успя да прекара
своя проспект през ситото на КЦКФБ, доказвайки на потенциалните
инвеститори, че е напълно здрав пазарен субект, изцяло отговарящ
на Закона за ценните книжа. Впрочем оттук следва и друг тревожен
извод: след като няма нормален капиталов пазар, как ще се изпълнят
изискванията на променения Закон за счетоводството да се определи
справедливата пазарна цена за активите на предприятията. Но за
да се стигне до нея, са необходими две предварителни условия -
търговия на официалния пазар и разкриване на достатъчна информация,
за да изработят брокерите своята оценка за естествените нива на
котировките купува и продава. Едва после
в действие влиза БФБ, където може да бъде определена справедливата
пазарна цена. Но този пазар не работи, защото е поразен от синдрома
на вродената капиталова недостатъчност.


Парадоксално е положението
и на т.нар. свободен пазар - един елегантен евфимизъм, зад който
реално продължава съществуването си, с някои ограничения, старата
блокова търговия. През изминалата седмица на него се яви поредното
дружество - Фохар АД, София. Малцина днес си спомнят,
че преди близо двадесет години негов директор бе Владимир Живков,
син на тогавашния първи Тодор Живков. Но извън пикантния спомен
същественото е, че отказът от листиране на българските фирми от
масовата приватизация е признание на печалния факт, че повечето
от тях се намират в толкова критично състояние, че или не могат
да разкрият истинското си състояние, без да изгонят и последните
полуграмотни кандидат-инвеститори, или някой е силно заинтересован
да прикрие информация, за да удължи хаоса, царуващ на българския
капиталов пазар. Основание за подобни подозрения има достатъчно.
Например законът забрани на инвестиционните посредници да формират
допълнителен марж между цените купува и продава,
предписвайки им да се задоволят единствено с комисионата, която
събират от инвеститорите.


През седмицата продължи
да се повишава цената на книжата на Елкабел АД, като
дневният ръст бе между 1.9-0.23 процента. Макар и колебливо, нарастваха
и дневните обеми, но това бе игра под един кош, както
биха се изразили баскеболистите.


Значително по-оптимистично
изглеждаха нещата на свободния пазар, където имаше относителен
излишък от парична ликвидност. През повечето дни от седмицата
тя обаче не срещна адекватно предлагане на акции. Това е сигурен
симптом, че засега капиталовата търговия е по-привлекателна за
големите играчи, формиращи портфейли с корпоративни книжа, за
да завоюват по-добри позиции в приватизираните предприятия. Малко
изненадващо звучи, но назрява конфликт между ликвидността и капитализацията,
който може да се реши единствено като се повишат цените на предлаганите
акции. А това е сигурен сигнал за нарастващите спекулативни настроения
на БФБ. Може би е редно КЦКФБ да ускори утвърждаването на проспектите,
които редица български банки са внесли. А именно банковите книжа
биха повишили капитализацията на официалния пазар за акции и същевременно
биха привлекли още повече пари на борсата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във