Банкеръ Daily

Общество и политика

131 болници в обща програма за справяне с пандемията

В проектното предложение на Министерството на здравеопазването "Мерки за справяне с пандемията“ ще бъдат включени 131 лечебни заведения, съобщиха от здравното ведомство.
Основната цел на процедурата е да осигури подкрепа за здравната система в България за ефективна реакция при възникнали кризисни ситуации чрез инвестиции в продукти и услуги.

Реализацията на проектите ще осигури достъп до качествено лечение и развитие на телемедицината, повишаване качеството на медицинската помощ и преход към цифровизация на здравното обслужване.

За определяне на лечебните заведения за болнична помощ – обекти на интервенция са разработени критерии за включване: 

-провеждано лечение на пациенти с коронавирусна инфекция, заплащано от НЗОК през последните 6 месеца;

-наличие на инфекциозна клиника/отделение в структурата на лечебното заведение;

-изпълнение на критериите за субсидиране по Наредба № 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения;

-изпълнение на критериите за субсидиране на лечебни заведения за поддържане готовността на клиники/отделения по инфекциозни болести за оказване на медицинска помощ при епидемично разпространение на заразни болести и отговарящи на критериите за субсидиране.
В резултат от извършените анализи и прилагане на посочените критерии са определени лечебни заведения за болнична помощ, кои то са разпределени в три инвестиционни групи по отношение на предвидената за закупуване медицинска апаратура:

Група I – лечебни заведения с разкрити структури по инфекциозни болести и/или спешна медицина;

Група II – специализирани болници за активно лечение по белодробни болести и специализирани болници за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания;

Група III – МБАЛ и СБАЛ в труднодостъпни и/или отдалечение райони, без инфекциозно отделение и/или спешно отделение, субсидирани по Наредба № 3 от 2019 г. и лечебни заведения, СБАЛ и ЛЗ, по чл. 10, ал. 3б, осъществяващи болнична помощ на специфични групи от населението и специализирани дейности по интензивно лечение, както и общински многопрофилни болници за активно лечение, провеждали заплатено от НЗОК лечение през последните 6 месеца на пациенти с коронавирусна инфекция и с разкрити структури по медицински специалности, пряко ангажирани с лечение на COVID-19, както и с налични медико-диагностични структури, осигуряващи 24-часов непрекъснат работен график.
 

Facebook logo
Бъдете с нас и във