Банкеръ Daily

Новини

ЗСК-Лозово - Бургас е сключило договор за банков кредит – овърдрафт в максимално разрешен размер от 1 млн. лева

На 26 юли ЗСК-Лозово АД - Бургас (3ZO) е сключило договор за банков кредит – овърдрафт в максимално разрешен размер от 1 млн. лева със срок на погасяване 30 април 2012 г., съобщиха от фирмата. В документа има опция за подновяване за нов период и лихва при сключване на кредита в размер на 9.4 на сто.
За обезпечаване на посоченото вземане, в съответствие с решение на общото събрание на фирмата от 30 март, в полза на банката-кредитодател, на същата дата е учредена договорна ипотека върху собствени на дружеството недвижими имоти.

Facebook logo
Бъдете с нас и във