Банкеръ Daily

Новини

ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ ПОКРИВА ЗАГУБА ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ

Акционерите на Златни пясъци АД - Варна са решили печалбата на дружеството за 2008 г. от 9 260 092 лв. да се разпредели, както следва:
- 5 281 679 лв. са заделени за покриване на загуба от минали години;
- остатъка отива във фонд Резервен.
Това стана ясно след приемането на доклада на управителните органи за дейността на дружеството и годишния финансов отчет за 2008 година.
Общото събрание е освободило от отговорност всички членове на управителните органи за дейността им през 2008 година.
Избран е и Одитен комитет в предложения състав и мандат.

Facebook logo
Бъдете с нас и във