Банкеръ Daily

Новини

Зенит имоти изплаща дивиденти и за 2012 г.

Общото събрание на Зенит имоти АДСИЦ, проведено на 5 юни,nbsp; гласува за разпределяне на дивидент за 2012 г. в общ размер на 1 221.40 лева. Брутният размер на дивидента за една акция е 0.001879 лв., а нетният - само за акционерите физически лица (след приспадане на дължими данък) е 0.001785 лева.


Право да получат част от печалбата имат всички, които притежават акции на дружеството към 19 юни. Изплащането на дивидента ще започне от 1 септември и продължава до 19 декември.


Зенит имоти АДСИЦ плати дивиденти и за 2011 г., като тогава всеки акционер взе по 0.0163 лв. за една своя ценна книга. Дружеството със специална инвестиционна цел инвестира средства в недвижими имоти.

Facebook logo
Бъдете с нас и във