Банкеръ Daily

Новини

Зелени Балкани и Британският тръст Доброволци за консервация с проект в природния парк Сините камъни

Сдружението Зелени Балкани и Британският тръст Доброволци за консервация изпълняват съвместен проект в природния парк Сините камъни и в Сакар планина. Това съобщиха от неправителствената организацията.
В периода 23 април - 7 май, природолюбители от двете организации участват в съвместен практически образователен проект Опазване на редки видове и техните местообитания. Подпомагане на местни общности и структури.
В основата на проекта е обменът на умения и опит в прилагането на природозащитни дейности в поддържането на местообитанията на редки и застрашени видове и подпомагане на местните общности в района на Зеления пояс (Сакар планина) и на природния парк Сините камъни.
От 24 до 29 април българските и британските природолюбители работят на територията на парка Сините камъни по два проекта - за възстановяване на популацията на защитения вид европейски лалугер /Spermophilus citellus/ и за възстановяването на белоглавия лешояд като гнездящ вид в района. Първият проект е на дирекцията на парка, а вторият - на Зелени Балкани.
Втората част от съвместната инициатива ще се осъществи от 30 април до 6 май в Сакар планина - около село Маточина, община Свиленград. Тази територия е част от международната инициатива Европейски зелен пояс и е един от
районите в Европа с най-добре запазена природа.

Facebook logo
Бъдете с нас и във