Банкеръ Daily

Новини

ЗЕЛЕН УНИВЕРСИТЕТ В СОФИЯ

Днес стартират дейностите по проект Зелен университет. В него студенти от СУ Св. Климент Охридски показват на своите колеги и на широката общественост нуждата от информационни кампании на еко тематика.
Дисциплините (темите), които ще бъдат представяни и разисквани в рамките на Зелен университет са Биоразнообразие и NATURA 2000, ГМО и биологично земеделие, Възобновяеми енергийни източници и Разделно събиране на отпадъците. В проекта са заложени и много други инициативи, като почиствания, изложби и забави. Изпитите не са задължителни, а оценките си поставя всеки сам за себе си. Завършилите учебната 2007-2008 година в Зелен университет ще бъдат наградени с много познания и интересни случки, а мястото им в обществото ще стане още по-значимо. През цялата седмица в Ректората на Софийския университет, съществува информационен щанд и екобиблиотека предхождащи първия семинар „Биоразнообразието и NATURA 2000. Проблеми, решения и бъдеще на защитените зони в България”. Заповядайте при нас, за да получите нужната литература и се запознаете с интересни подробности по горепосочените теми

Facebook logo
Бъдете с нас и във