Банкеръ Daily

Новини

ЗДРАВНИЯТ МИНИСТЪР ОТКРИВА НОВАТА СГРАДА НА АГЕНЦИЯТА ПО ЛЕКАРСТВАТА

Министърът на здравеопазването д-р Евгений Желев ще открие новопостроената сграда на Изпълнителната агенция по лекарствата, намираща се на ул. „Дамян Груев” № 8 на 29 юни. На събитието са поканени членове на парламентарната Комисия по здравеопазване към 40-то Народно събрание, ръководството на НЗОК, ръководствата на браншови организации – Българския лекарски съюз, Българския фармацевтичен съюз, Сдружението на българските фармацевтични производители, асоциациите на научноизследователските фармацевтични производители и на чуждестранните фармацевтични производители, Асоциацията на собствениците на аптеки, пациентски организации.
След откриването министър Евгений Желев и другите официални гости ще разгледат новите кабинети и оборудвани лаборатории на ИАЛ.
Изпълнителна агенция по лекарствата към МЗ е орган за надзор върху качеството, ефикасността и безопасността на лекарствата.Основните функции на агенцията са свързани с ролята на национален координатор и консултант по проблемите, свързани с качеството, ефективността и безопасността на лекарствата, воденето на различни регистри, извършване на регистрация на дрогерии и др. Агенцията издава разрешения за производство и употреба на лекарства и за търговия на едро, осъществява контрол върху производството, търговията на едро и дребно, клиничните изпитвания и върху рекламата на лекарства, издава сертификати за лекарства и за произход на лекарства. В нейните лаборатории се извършва химико-фармацевтична експертиза за оценка на качеството на лекарствата във връзка с разрешаването на тяхната употреба и се води регистър на провежданите в страната клинични изпитвания на лекарства. При съмнение за отклонение в качеството, ефективността и безопасността на лекарствата ИАЛ предприема мерките, предвидени в закона.

Facebook logo
Бъдете с нас и във