Банкеръ Daily

Новини

ЗД ЕвроИнс реализира премиен приход в размер на 5.9 млн. лв. през януари

През януари на настоящата година ЗД ЕвроИнс АД реализира премиен приход в размер на 5.9 млн. лева като с този резултат запазва нивата си от същия месец преди година, става ясно от отчета на фирмата, представен в БФБ-София. Отчетеният премиен приход по застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите за периода е в размер на 3.2 млн. лева спрямо 2.6 млн. лева за съпоставимия период на 2010 г., което представлява ръст от 23 на сто. Компанията отчита положителна тенденция в нарастването на премийния приход по гражданска отговорност като следствие от повишената цена на застраховката, а не поради увеличаване на броя на издадените полици. За сравнение, броят издадени полици за периода възлиза на 15 500 броя спрямо 15 700 броя за същия период на 2010 година.
Средната цена на издадените полици от ЕвроИнс само за януари тази година се е повишила с 23% като достига 205 лева спрямо 167 лева за същия месец на 2010 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във