Банкеръ Daily

Новини

ЗД ЕВРО ИНС Е ГОТОВО ЗА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ

ФИНАНСОВИЯТ РЕЗУЛТАТ НА КОМПАНИЯТА ЗА ДЕВЕТТЕ МЕСЕЦА НАДХВЪРЛЯ 1.3 МЛН. ЛЕВА

Комисията за финансов надзор издаде на ЗД Евро инс нов лиценз за Всяка отговорност за вреди, възникващи при използване на сухопътни моторни превозни средства. Прелицензирането за задължителната автомобилна застраховка Гражданска отговорност е регламентирано в т. 10.1 от раздел II, буква А на Приложение № 1 към Кодекса за застраховането. Евро инс се класира в челната тройка на компаниите с нов лиценз. Първа бе Дженерали Застраховане - България (бивша Орел), следвана от Интерамерикан България. От КФН съобщават, че само 16 застрахователни компании са подали до 1 септември молби за прелицензиране за задължителната автомобилна застраховка. Част от досега лицензираните дружества доброволно са се отказали да продават Гражданска отговорност.
Мениджърският екип на Евро инс съобщава, че компанията е реализирала печалба за деветмесечието на 2006 г. в размер на 1.324 млн. лв. спрямо 279 хил. лв. за същия период на 2005 г., което значи пет пъти по-висок ръст на този показател. Брутният премиен приход на дружеството възлиза на 29.9 млн. лв., което представлява увеличение от 19% в сравнение с 2005 г., когато за деветмесечието са отчетени 25.2 млн. лева. Към 30 септември 2006 г. изплатените застрахователни обезщетения възлизат на 11.2 млн. лв., като за същия период на 2005 г. те са били 11.147 млн. лева. Квотата на щетимост е подобрена с 6.8 пункта - от 44.4%, отбелязани за деветмесечието на 2005 г., са постигнати 37.6% за същия период на 2006 година.
Двукратно са нараснали собствените средства на компанията - от 7.3 млн. лв. през деветмесечието на 2005 г. тази година те са увеличени на 13.2 млн. лева. Застрахователните резерви на ЗД Евро инс също бележат ръст над 60% - от 10.7 млн. лв. през деветте месеца на миналата година те достигат 17.3 млн. лв. през същия период на тази година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във