Банкеръ Daily

Новини

ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ-ПС-ПЕРНИК УВЕЛИЧАВА КАПИТАЛА

Заводски строежи - ПС - Перник АД ще промени капитала си чрез издаване на облигации, промени в органите на управление и името. Предложението е новото име да бъде Заводски строежи АД.
Акционерите ще гласуват за овластяване на съвета на директорите в следващите пет години да може да увеличава капитала на дружеството до 100 млн. лв. чрез издаване на нови обикновени или привилегировани акции. Също така в този срок да може да приема решения за издаване на облигации при общ размер на облигационния заем до 100 млн. лева.
Към момента основния капитал на Заводски строежи-ПС-Перник е 137 хил. лева.
На 13 септември КФН е одобрила новото търгово предложение от Софстрой АД за изкупуване на акции на предприятието, от миноритарните акционери на дружеството при цена за акция от 36.05 лева. Към момента Софстрой АД притежава пряко и чрез свързани лица общо 91.22% от капитала на предприятието, като обект на предложението са останалите 12 056 акции (8.78%) от капитала.
Заводски строежи-ПС - Перник е приемник на създаденото през 1935 г. българо-немско акционерно дружество Циклоп. Сред основните строителни обекти, изпълнени от дружеството са: топлоелектрическите централи Перник, Република, Бобов дол, металургичният завод Стомана, машиностроителните заводи в Радомир и Перник, циментовият завод в Батановци, химическият комбинат в Разлог, над двеста жилищни и обществени сгради. Дружеството е работило на обекти в Русия и Германия.
Заводски строежи-ПС - Перник е член на Българската строителна камара, на Промишлено-търговската камара, регистрирано е и в Занаятчийската камара - Берлин.
..

Facebook logo
Бъдете с нас и във