Банкеръ Daily

Новини

ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ-КОЗЛОДУЙ КАПИТАЛИЗИРА ПЕЧАЛБАТА ЗА 2008 ГОДИНА

Заводски строежи-Козлодуй няма да разпределя дивидент за 2008 г., а реализираната печалбата от 36 605.80 лв. се разпределя между фонд Законови резерви (10%) и фонд Други общи резерви. Освен това печалбата от минали години, в размер на 1497.57 лв. се разпределя както следва: 149.76 лв за Законови резерви и 1347.81 лв. като Други общи резерви.
На основание разпоредбите на чл. 40ж от Закона за независимия финансов одит акционерите са избрали съвета на директорите да изпълнява функциите на Одитен комитет на дружеството с мандат от една година. За негов председател е определен Марин Костов Костов.
Общото събрание е одобрило и предложения нов устав на Заводски строежи-Козлодуй.
Определено е месечно възнаграждение на членовете на съвета на директорите в размер на една минимална работна заплата за страната.

Facebook logo
Бъдете с нас и във