Банкеръ Daily

Новини

ЗАТЯГАТ РИБОЛОВНИЯ КОНТРОЛ ВЪРХУ ШАБЛЕНСКОТО И ДУРАНКУЛАШКО ЕЗЕРА

Експерти на РИОСВ – Варна засилват проверките за извършване на риболов в района на Шабленското и Дуранкулашкото езеро.
На 31 май тази година отпада забраната за риболов във вътрешните водоеми. Отмяната на тази забрана не важи за двете защитени територии - Шабленско и Дуранкулашко езеро. Те имат приети планове за управление, утвърдени със заповед на министъра на околната среда и водите.
Съгласно режимите, определени в тях, разрешеният период за риболов е от 1 до 31 март и от 1 юли до 31 октомври, само от брега на водоемите и на определени за целта места.
Съгласно Закона за защитените територии физическо лице, което осъществява дейност в защитена територия в нарушение на режима й, се наказва с глоба от 500 до 5000 лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във