Банкеръ Daily

Новини

ЗАТЯГАТ КОНТРОЛА ВЪРХУ РЕЗЕРВАТ ВЪЛЧИ ДОЛ КРАЙ КЪРДЖАЛИ

Регионалната екоинспекция в Кърджали засилва контрола по опазване на единствения резерват в региона „Вълчи дол” с цел недопускане възникването на пожари. За предотвратяване появата на пожари в границите на защитената територия е организирано специализирано наблюдение от експерти на екоинспекцията по утвърден график. Той включва и денонощни дежурства на служителите. В случай на пожар в резервата или района на резервата са изготвени схеми за оповестяване на бедствието, планове за противопожарно устройство и действия при пожари.
До 30 май ще бъде издадена заповед от директорът на РИОСВ – Хасково за забрана паленето на огън в района на резервата. С нея ще бъдат запознати Регионално управление по горите – Кърджали, Държавно лесничейство – Крумовград, Регионалното звено на национална служба противопожарна безопасност и защита на населението – Крумовград, както и всички жители на населени места в близост до защитената територия, чрез съответните кметства. За погасяване на огъня при възникнал пожар в границите на резервата са създадени и се поддържат две противопожарни депа, оборудвани със средства и материали за противопожарна защита. Депата разполагат с лопати, тупалки, пожарогасители, пръскачки и други.

Със заповед на министърът на околната среда и водите през 2008 година за пожароопасен сезон е обявен периодът от 15 април до 30 октомври. Заповедта цели вземането на мерки за недопускане възникването на пожари, ограничаване на тяхното развитие и разпространение в защитени територии. Описани са и задълженията на кметовете на съответните общини, в обхвата на които попадат защитените по закон територии. В случай на пожар те трябва да организират доброволни групи от местното население за гасене на пожарите.

На нарушителите на заповедта ще се налагат глоби - за физически лица от 500 до 5000 лева, а на юридически лица от 1000 до 10000 лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във