Банкеръ Daily

Новини

Затягат контрола върху големите сделки

Промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари ще предложи Министерският съвет. Тяхната цел е да се постигне по-голяма правна яснота и ефективно изпълнение на международните стандарти.


С промените се въвежда изискване към задължените лица (банки, кредитни дружества, застрахователи, нотариуси, НАП,митници и т. н.) да поставят под особено наблюдение необичайно големи или изключително сложни сделки или операции.


Финансовите институции се задължават да изследват целта и характера на тези операции и да отбелязват писмено своите заключения като ги съхраняват на разположение на дирекция Финансово разузнаване в ДАНС, на съответните органи за надзор и на одиторите за период от пет години. В определени случаи - по указание на директора на дирекция Финансово разузнаване, данните за клиентите и документите за извършените сделки и операции ще се пазят и за 7-годишен период.


Регламентира се възможността директорът на дирекция ФР да издава указания до задължените лица по отношение на операции със страни, които не прилагат изобщо или прилагат частично международните стандарти, и особено ако операциите нямат логично икономическо обяснение или видимо основателна причина.

Facebook logo
Бъдете с нас и във