Банкеръ Daily

Новини

Застраховките Живот показват голям потенциал

През периода януари - октомври 2012 г. записаните премии от животозастрахователните компании (включително и премиите по активно презастраховане на тези, които извършват такава дейност) са в размер на 203.954 млн. лв. при 197.639 млн. лв., записани през същия период на 2011-а. Данните от отчетите на дружествата са обобщени и публикувани на страницата на Комисията за финансов надзор. На годишна база се отчита ръст от 3.2% при ръст от 1.3% година по-рано.


Пазарният дял на първите три и пет компании на пазара по животозастраховане нараства към края на октомври 2012 г. в сравнение с края на същия период на миналата година, докато при дела на първите десет компании продължава да се наблюдава обратна тенденция.


Най-голям относителен дял в премийния приход, реализиран от животозастрахователите, заема застраховка Живот и рента - 74 процента. На годишна база по този вид застраховка се отчита ръст от 2.6% при спад от 2% към края на октомври година по-рано. Застраховка Живот, свързана с инвестиционен фонд, заема дял от 6.3% в портфейла на животозастрахователите към края на октомври тази година. На годишна база се отчита спад на премийния приход по този вид застраховка от 8.6% при ръст от 67.3% към края на октомври 2011-а.

Facebook logo
Бъдете с нас и във