Банкеръ Daily

Новини

ЗАСТРАХОВАНЕТО СЪБРА 1 МЛРД. ЛЕВА ЗА СЕДЕМ МЕСЕЦА

Премии на стойност 848 млн. лева са събрали общозастрахователните компании у нас от началото на 2008-а до края на юли. Това сочи анализ на Комисията за финансов надзор. Приходът на животозастрахователите за същия период е 156 млн. лева. Ръстът спрямо края на юли 2007-а е съответно 22.7% и 28.3% или общо за целия пазар - 23.5 процента.
Автомобилните застраховки продължават да заемат най-голям ял в портфейла на дружествата, като премиите по полицата Автокаско представляват 46.6% от приходите на общозастрахователите, а тези по Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС са 22.8 на сто. На следващо по обем място се нареждат имуществените застраховки Пожар и природни бедствия и Щети на имущество, премийният приход от които е 16.8% от общия.
При животозастрахователите най-голям относителен дял в премийния приход продължава да заема застраховка Живот и рента - те формират 73.3% от постъпленията от сключени договори на компаниите. Застраховка Живот, свързана с инвестиционен фонд, запазва 7.8% дял на животозастрахователния пазар. Най-висок ръст на премийния приход от 43.2% на годишна база се реализира по застраховка Злополука.
Премийният приход в доброволното здравно осигуряване пък е 18.76 млн. лв., т.е. в 10.7% повече, отколкото в края на юли 2007 година. Броят на здравноосигурените лица в частни фондове е 352 хил. души.

Facebook logo
Бъдете с нас и във